Peter Husenica

Adresa: Kukučínova 3795/4, Banská Bystrica

Aktualizácia záznamu prebehla 24. septembra 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014