Ing. Stanislav Derfényi

Adresa: Astrová 3214/2, Spišská Nová Ves

Aktualizácia záznamu prebehla 7. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015