Ing. Stanislav Derfényi

Adresa: Astrová 3214/2, Spišská Nová Ves

Aktualizácia záznamu prebehla 3. decembra 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014