Štefan Šimanský

Adresa: 297, Čeladice

Aktualizácia záznamu prebehla 16. januára 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015