Štefan Šimanský

Adresa: 297, Čeladice

Aktualizácia záznamu prebehla 15. decembra 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014