Ing. Štefan Bálint

Adresa: Matuškova 2, Košice

Aktualizácia záznamu prebehla 28. januára 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015