Ing. Štefan Bálint

Adresa: Matuškova 2, Košice

Aktualizácia záznamu prebehla 13. augusta 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014