Aktualizácia záznamu prebehla 21. novembra 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014