Ing. Miroslav Lenko

Adresa: Opavská 649/2, Liptovský Mikuláš

Aktualizácia záznamu prebehla 19. marca 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015