Gabriel Oprendek

Adresa: Budimír 42, Budimír

Aktualizácia záznamu prebehla 16. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015