Gabriel Oprendek

Adresa: Budimír 42, Budimír

Aktualizácia záznamu prebehla 2. decembra 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014