Ing. Rastislav Krb , CSc.

Adresa: Ďumbierska 17/3, Nitra

Aktualizácia záznamu prebehla 13. októbra 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014