Ing. Rastislav Krb , CSc.

Adresa: Ďumbierska 17/3, Nitra

Aktualizácia záznamu prebehla 11. februára 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015