PhDr. Vladimír Poór

Adresa: Leoša Janáčka 6811/34, Trnava

Aktualizácia záznamu prebehla 13. marca 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015