Miroslav Špirko

Adresa: Strmý vršok 39, Bratislava

Aktualizácia záznamu prebehla 23. februára 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015