Vladimír Foglton

Adresa: Radlinského 23/485, Hlohovec

Aktualizácia záznamu prebehla 25. februára 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015