Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
hrubá mzda vs čistá mzda
Man Holding Two Coin Stacks To Compare

Hrubá mzda vs. čistá mzda, prepočet, dane a odvody

Hrubá mzda býva už neoddeliteľnou súčasťou inzerátov ponúkajúcich prácu. Ide o sumu, ktorá ešte nepredstavuje finančnú odmenu pre zamestnanca v čistom, je však zároveň najviac používanou veličinou spomedzi všetkých ostatných.  Aký je vzorec hrubej mzdy, z čoho sa na Slovensku skladá a kde nájdete online kalkulačku na prepočet na čistú?

Čo je hrubá mzda, akú má definíciu a kde sa používa

Hrubá mzda je pojem, ktorý je spojený s odmeňovaním zamestnancov a patrí k najčastejšie prezentovaným a používaným. Využíva sa v pracovnej zmluve, v inzerátoch pri hľadaní zamestnancov do práce alebo aj pri stanovovaní minimálnej mzdy.

Hrubá mzda sa udáva za mesiac pracovnej činnosti u zamestnávateľa, no niekde sa udáva aj za hodinu práce. Nazýva sa niekedy aj brutto mzda, prípadne na výplatnej páske môže mať označenie aj základný plat. Hoci neexistuje jednotná a univerzálna definícia, hrubá mzda je taká mzda, ktorá ešte nie je očistená o dane a odvody zamestnávateľa.

Prečo sa používa a aký má zmysel? Najčastejšie dôvody sú:

 • hrubá mzda je veličina a pojem, na ktorý je naviazaných množstvo iných parametrov, v hrubej mzde sa udáva aj minimálna mzda, je preto známa
 • z pohľadu zamestnanca je to najprehľadnejší parameter pre porovnanie ponúk práce, nakoľko čistá mzda závisí od individuálnych faktorov
 • z technicko-účtovníckeho hľadiska je hrubá mzda z pohľadu zamestnanca relevantnejšia, keďže práve z nej sa počítajú jeho odvody a daň
 • v hrubej mzde sa udávajú aj rôzne náhrady mzdy, príplatky, odmeny alebo mzdové zvýhodnenia, vrátane tých, ktoré jasne špecifikuje zákonník práce

To, prečo sa neuvádza viac čistá mzda, je práve príliš veľká individuálnosť pri prepočte. Myslí sa tým najmä využívanie daňových bonusov alebo odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Odlišná môže byť tiež výška preddavku na daň z príjmu.

Na výšku čistej mzdy na výplatnej páske majú vplyv aj niektoré ďalšie faktory. Ide o počet odpracovaných dní, čerpaná dovolenka, náhrady mzdy alebo výška preplácaných nákladov zamestnávateľa za stravovanie. Ak dostávate ako zamestnanec nejaké odmeny, aj tieto sa započítajú do hrubej mzdy. Budete z nich tak platiť daň aj odvody.

Minimálna hrubá mzda a čistá mzda na Slovensku

Každý rok sledujú zamestnanci aj zamestnávatelia vývoj minimálnej mzdy. Jej výška sa tiež uvádza v hrubej mzde, čiže nie je očistená ešte o všetky odvody a dane. Uvádza sa ako mzda za mesiac výkonu práce, pre osobitné účely sa definuje aj na hodinu.

Tu sú najdôležitejšie informácie týkajúce sa ich hodnôt:

 • najčastejšie udávaná mesačná minimálna hrubá mzda pre rok 2021 je v sume 623 €, ide o minimálnu mzdu stanovenú pre 1. stupeň náročnosti práce
 • okrem prvého stupňa existuje ešte ďalších 6 stupňov s vyššou náročnosťou, v ich prípade je minimálna hrubá mzda prepočítavaná cez koeficienty
 • v II. stupni je koeficient 1,2, minimálna mesačná hrubá mzda je tak 739 €, pre III. stupeň je koeficient 1,4, pre IV. 1,6, pre V. 1,8 a pre VI. 2,0
 • minimálna hrubá mzda je tak odstupňovaná od tretieho koeficientu po šiesty v sumách 855 €, 971 €, 1.087 € a v najvyššom stupni je 1.203 € mesačne

Pokiaľ ide o minimálnu hodinovú mesačnú hrubú mzdu, tu platí, že pre prvý stupeň je 3,580 €, odstupňovanie je potom zhodné cez rovnaké koeficienty vyššie.

Ak ide o čistú minimálnu mzdu, v prvom stupni je mesačná mzda 508,45 €. Ide o orientačný výpočet s uplatnením nezdaniteľnej časti zo základu dane a bez uplatnenia bonusu na dieťa. Pre druhý stupeň je 589, 82 €, v treťom stupni je minimálna mzda 671,18 €, vo štvrtom 752,66 €, v piatom stupni ide o sumu 833,93 a vo štvrtom 915,29 €,

Z čoho sa skladá a čo obsahuje hrubá mzda oproti čistej mzde

Hrubá mzda obsahuje viacero zložiek a ide o kombináciu fixných a variabilných. Fixnou zložkou je tarifný základný plat, ktorý je uvedený v pracovnej zmluve. Ak chcete zistiť, aká bude vaša čistá mzda, musíte počítať v tej hrubej aj s variabilnými.

Ktoré to sú? Tu je prehľad všetkých zložiek hrubej mzdy:

Základný plat: Základný, čiže tarifný plat, je objemovo spravidla najväčšia zložka hrubej mzdy. Ide o sumu mzdy, ktorá je dojednaná na výplatnej páske ako základná mzda, ak bol odpracovaný rozsah práce uvedený v zmluve. Obsahuje plat za odpracované dni alebo hodiny. Táto suma môže byť ponížená o neodpracovaný čas v mesiaci.

Náhrady mzdy: V dni, kedy ste nepracovali a zamestnávateľ vám nevyplácal za daný čas mzdu, je možné získať náhradu mzdy. Ide typicky o náhradu mzdy počas čerpania dovolenky, za návštevu lekára alebo za sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi. Všetky tieto náhrady mzdy sú tiež súčasťou hrubej mzdy a to na strane príjmu.

Mzdové zvýhodnenia: Mzdové zvýhodnenia predstavujú navýšenie mzdy vykonávanej za sťažených alebo neštandardných podmienok. Medzi najznámejšie mzdové zvýhodnenia patria zvýhodnenie za prácu nadčas, za nočnú prácu alebo za prácu cez víkendy a sviatky. Tieto zvýhodnenia môžu v dané dni zvýšiť zárobok aj o desiatky percent.

Odmeny: Súčasťou hrubej mzdy sú aj mimoriadne odmeny. Môže ísť napríklad o osobný príplatok, výkonnostné bonusy alebo príplatky za náročnejšie podmienky či plnenie úloh v práci nad bežnú záťaž. Všetky tieto odmeny sú započítané v hrubej mzde a sú tu taxatívne vymenované. Ich výška býva variabilná podľa pozície alebo v čase.

Odvody a preddavky na odvody: Zo všetkých príjmov uvedených v hrubej mzde musíte zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne a preddavky na odvody do zdravotnej poisťovne. V prípade zdravotnej poisťovne ide o preddavky, nakoľko sa robí raz ročne ročné zúčtovanie odvodov. Ak vyjde nedoplatok, musíte ho poisťovni uhradiť.

Nezdaniteľná časť základu dane: Súčasťou hrubej mzdy je uvedenie nezdaniteľnej časti základu dane. Ak si budete ako zamestnanec túto položku uplatňovať, vaša daňová povinnosť bude nižšia. V roku 2021 sa jedná o sumu cez 4.500 €, ide o 21-násobok sumy životného minima. Platí to pre základ dane do 92,8 násobku spomínanej sumy.

Preddavky na daň z príjmu: Podľa toho, aký základ dane vám vyjde, sa platí daň z príjmu. Tá môže byť buď v sadzbe 15 %, 19 % alebo až 25 %. Z predpokladanej výške dane sa vypočítajú mesačné preddavky na 12 kalendárnych mesiacov a tie sú zahrnuté v prepočte z hrubej mzdy na čistú. O tieto preddavky je čistá mzda znížená.

Daňové bonusy: Poslednou premennou, s ktorou treba rátať a ktorá môže navýšiť čistú mzdu, sú daňové bonusy. Najznámejším je daňový bonus na vyživované dieťa, ktorý je v hodnote niečo cez 20 €. Druhým je daňový bonus za príspevky do tretieho dôchodkového piliera. Ročne je možné uplatniť si zníženie dane príspevkov až za 180 €.

Superhrubá mzda vs. hrubá mzda vs. čistá mzda

Pre lepší prehľad sa pozrieme bližšie na základné a najznámejšie rozdiely medzi troma dôležitými pojmami spojenými so mzdou. Ide o pojmy superhrubá mzda, hrubá mzda a čistá mzda. Prvý pojem sa nazýva niekedy aj cena práce a je to výstižné.

Čo pojmy znamenajú a čím sa odlišujú? Tu sú odpovede:

Superhrubá mzda: Pojem superhrubá mzda sa dlhú dobu u nás vôbec nepoužíval a operovať sa s ním začalo až v niekoľko rokov dozadu, keď sa uvažovalo o zrušení hrubej mzdy. Superhrubá mzda vyjadruje tzv. cenu práce a ide o všetky náklady zamestnávateľa na zamestnanca. Sem patria aj odvody a dane platené zamestnávateľom.

Hrubá mzda: Ako hrubá mzda sa označuje mzda, ktorá oproti ceny práce nezahŕňa odvody zamestnávateľa za zamestnanca. Zahŕňa však všetky ostatné zložky mzdy, či už ide o základnú mzdu, odmeny, odvody a dane zamestnanca, daňový bonus, nezdaniteľnú časť základu dane, mzdové náhrady, mzdové zvýhodnenia a príspevky.

Čistá mzda: To, koľko ako zamestnanec reálne dostanete na svoj účet, je nazývané aj čistá mzda. Na výplatnej páske sa nachádza v poslednom riadku a ide o hrubú mzdu očistenú od všetky dane, odvody, zrážky alebo náhrady mzdy. V čistej mzde je naopak započítaný daňový bonus na dieťa. Zohľadnené sú aj nezdaniteľné základy pre daň.

Vzorec na prepočet hrubej mzdy na čistú

Ako jednoducho a rýchlo získať predstavu o čistej mzde, ak už viete, aká bude vaša hrubá mzda? Na výber je viacero možností, podľa toho, aká má byť presnosť.

Zložitejší, ale presnejší postup, sa riadi týmto vzorcom:

 • spočítate všetky sumy, ktoré zahŕňajú príjem, sem patrí základná mzda, náhrady mzdy, mzdové zvýhodnenia, jednorazové odmeny a jednorazové príplatky
 • zo všetkých týchto príjmov vypočítate odvody zamestnanca a to do Sociálnej poisťovne a preddavky odvodov do zdravotnej poisťovne
 • výsledkom je tzv. čiastkový základ dane, ktorý následne znížite o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ide o pomernú dvanástinu sumy
 • z tejto sumy odrátate bonus na príspevok pre III. dôchodkový pilier, pripočítate výšku daňového bonusu na dieťa a výsledkom je suma čistej mzdy

Takto presný výpočet zohľadňuje všetky parametre a premenné a to v ich aktuálnej výške. Pri výpočte nezabudnite na viac daňových sadzieb v závislosti od základu dane.

Pri vyššom základe platí vyššia sadzba dane z príjmu, pri nižšom naopak nižšia. Pre čisto orientačný a zrýchlený prepočet hrubej mzdy na čistú možno použiť dva koeficienty. Ak si nebudete uplatňovať bonus na dieťa, prenásobte hrubú mzdu koeficientom 0,772. Ak máte 1 dieťa, použite koeficient 0,796, ak 2, použite 0,819 a ak 3, tak 0,842.

Najčastejšie otázky týkajúce sa hrubej mzdy a čistej mzdy

Zamestnanci aj zamestnávatelia riešia v prípade hrubej a čistej mzdy aj viacero praktických situácií, prípadov a otázok. Týkajú sa zrážok zo mzdy alebo naopak odmien a bonusov navyše. Iné sú dôležité pri hľadaní novej práce a porovnaní mzdy.

Medzi najčastejšie praktické otázky a situácie patria aj:

Aký je rozdiel medzi pojmami hrubá mzda a hrubý príjem?

Mnoho ľudí si tento pojem zamieňa a operuje s ním voľne, ale nejde o úplne totožné pojmy. Hrubý príjem môže byť síce zhodný s hrubou mzdou, ale aj nemusí. Ak nie je, obvykle je to z dôvodu náhrad mzdy, odstupného alebo čerpaní nemocenských dávok.

Ako je to s používaním služobného telefónu a hrubou mzdou?

Ak dostanete ako zamestnanec k dispozícii napríklad služobný telefón, služobný notebook alebo iné podobné zariadenia od zamestnávateľa, môže si ten za to uplatniť zrážky zo mzdy. Tie sa potom objavia v hrubej mzde a o ne je znížená suma čistej mzdy.

Kedy sa uvádza hodinová a kedy mesačná mzda?

V ponukách a dopytoch práce, čiže v inzerátoch, sa najčastejšie udáva mesačná hrubá mzda. Táto býva počítaná z predpokladaného časového fondu u daného zamestnávateľa. Ak je uvedená hodinová mzda, býva spojená s flexibilným pracovným časom.

Čo vplýva na výšku preddavku na daň z príjmu v hrubej mzde?

Najdôležitejšou veličinou je v tomto prípade základ dane. Ten sa získa na základe odpočítania odvodov a mesačnej nezdaniteľnej časti na daňovníka. Podľa toho, akú hodnotu má základ dane, sa určí daňová sadzba 15 %, 19 % alebo 25 % a z nej preddavok.

Prečo môže byť rozdielna čistá mzda od hrubej pri tej istej sume?

Je to práve kvôli viacerým variabilným zložkám mzdy, či už ide o odmeny, náhrady mzdy, uplatnenie daňových bonusov a podobne. Veľa závisí aj od toho, či sa jedná o ZŤP, preto takáto osoba má úľavu na odvodoch a platí nižšie sadzby odvodov.

Online kalkulačka na prepočet hrubej mzdy na čistú mzdu

Na zjednodušený, rýchly a pohodlný prepočet hrubej mzdy na čistú viete použiť aj internet. Čoraz populárnejšie sú online kalkulačky, či už ohľadom miezd, daní, odvodov do zdravotnej poisťovne, odvodov do Sociálnej poisťovne alebo počtu dní dovolenky.

Ak by ste chceli vedieť, aká je vaša čistá mzda z hrubej, alebo by ste to chceli vedieť do budúcnosti, tu je kvalitná a overená online kalkulačka. Zistíte z nej výpočet čistej mzdy z hrubej pre rok 2021, ale aj celkovú cenu práce, čiže koľko stojíte ako zamestnanec svojho zamestnávateľa. Kalkulačku je možné použiť pre orientačný výpočet.

Dôvodom je, že počíta s odpracovaním všetkých pracovných dní, neberie do úvahy dovolenku, práceneschopnosť alebo dni, kedy bola vyplácaná OČR. Rovnako nezohľadňuje kalkulačka individuálne a mimoriadne odmeny, ktoré sú nepravidelné.

Pre orientačný výpočet ale poslúži dobre. Nemusíte sa zaoberať zložitými vzorcami a manuálnym výpočtom. Za pár minút presne zistíte, aká je vaša čistá mzda.

Použité zdroje informácií:

K téme

Najčítanejšie za týždeň

Bezplatné novinky z Bratislavy raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Diskusia

Odporúčame

Copyright © BratislavaDen.sk Všetky práva vyhradené. BratislavaDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.