Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
ičo dič ič dph
9
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
businessman put a stamp on business contract in office

IČO, DIČ a IČ DPH, čo to je a ako ich zistiť u živnostníkov a firiem

Nájdete ich na faktúre, na pečiatke, na oficiálnych dokumentoch v hlavičke firiem a podnikateľov. IČO, DIČ a IČ DPH patria medzi najčastejšie identifikátory, ak nerátame obchodné meno. Používajú ich tak s.r.o. a a.s. spoločnosti, ako aj SZČO, čiže živnostníci. Čo skratky znamenajú, kde sa uvádzajú, ako ich zistiť, overiť a skontrolovať?

Čo je IČO, kto ho používa a kde sa uvádza

Skratka IČO znamená identifikačné číslo organizácie. Ide o číslo, ktoré sa prideľuje nielen živnostníkom, čiže SZČO, ale aj iným subjektom. Môže ísť o podnikateľské subjekty, napríklad s.r.o. spoločnosti alebo a.s. spoločnosti, ale aj tie nepodnikateľské.

V druhom prípade sa jedná napríklad o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie alebo dokonca aj o politické strany. Najčastejšie sa s IČOm stretávame ale v podnikateľskej sfére, kde ho majú pridelené tak fyzické, ako aj právnické osoby. Toto číslo je unikátne a slúži pre rýchlu a jedinečnú identifikáciu subjektu voči úradom aj tretím osobám.

Tu sú najdôležitejšie charakteristiky, ktoré treba vedieť:

 • IČO je originálny identifikátor, ktorý má 8 číslic, prvých 7 z nich je poradovým číslom, posledné číslo na 8. mieste má funkciu kontrolného čísla
 • samotné číslo prideľuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, hoci na prvý pohľad to vyzerá tak, že ho subjektu pridelil iný úrad, napríklad živnostenský
 • pridelené IČO zostáva danému subjektu počas celej doby pôsobenia, nedá sa zmeniť, nie je možné si ho ľubovoľne vybrať alebo si ho zvoliť vlastné
 • po skončení pôsobenia IČO zaniká a také isté IČO nebude už nikdy žiadnemu inému subjektu pridelené, nemôžu byť ani dva subjekty s rovnakým IČOm

Pokiaľ ide o používanie IČO, tento jedinečný identifikátor sa uvádza prakticky všade na dokumentoch daného subjektu. Možno ho nájsť nielen na faktúrach, ale aj na zmluvách, daňových dokladoch, pokladničných blokoch alebo na pečiatke podnikateľa.

Používa sa aj v cenových ponukách, prakticky vo všetkej obchodnej alebo oficiálnej komunikácii a korešpondencii a pri písomnom styku. Subjekty ho uvádzajú aj pri komunikácii so štátnymi úradmi, na daňovom priznaní alebo v rôznych kontrolných výkazoch. IČO je identifikátor, podľa ktorého možno údaje o subjekte vyhľadávať aj online.

Podobné číslo používajú aj iné krajiny, hoci každá vo vlastnom formáte. V prípade komunikácie podnikateľov s inými krajinami je potrebné ho uvádzať tiež.

Čo je DIČ a čo znamená u firmy a u živnostníka

Ďalším identifikátorom a číslom, ktoré sa používa, je DIČ. Táto skratka znamená daňové identifikačné číslo. Ide o identifikátor, ktorý je pridelený daňovým úradom, odborne Finančnou správou Slovenskej republiky. Je tiež jedinečný a originálny.

DIČ majú spravidla podnikateľské subjekty a to tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. V prípade fyzických osôb nemusí ísť iba o SZČO, môže ísť aj o iné formy samostatne zárobkovej činnosti. DIČ môžu mať aj fyzické osoby, ktoré sú nepodnikateľmi v klasickom zmysle, ale musia sa registrovať na daňovom úrade kvôli svojmu príjmu.

Pokiaľ ide o právnické osoby, DIČ majú spravidla s.r.o. spoločnosti, a.s. spoločnosti, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobné subjekty.

V prípade DIČ sú dôležité predovšetkým charakteristiky:

 • ide o 10 miestne číslo, ktoré prideľuje miestne príslušný daňový úrad čiže Finančná správa, pridelenie ma na starosti správca dane podľa subjektu
 • o pridelenie DIČ je potrebné požiadať pri registrácii subjektu alebo na začiatku podnikania, môžete to spraviť osobitne aj na jednotnom tlačive
 • ak ide o podnikateľov, zákon hovorí, že o DIČ treba požiadať najneskôr do 30 dní od založenia živnosti alebo spoločnosti, ak zabudnete, hrozí pokuta
 • DIČ budete mať pridelené po registrácii, ide o unikátne číslo, ktoré nemôže mať pridelený už žiadny iný subjekt a neviete si ho dodatočne zmeniť

Po vydaní DIČ vám správca dane vystaví osvedčenie o registrácii a to vo forme laminovanej kartičky. Tá je podobná, ako v prípade IČO, aktuálne je vydávaná v modrej farbe. Po skončení činnosti je subjekt povinný kartičku DIČ vrátiť správcovi dane.

Čo sa týka uvádzania tohto čísla, zákon striktne hovorí, že DIČ sa musí uvádzať na každom daňovom doklade. Najčastejšie sa s ním možno stretnúť na faktúrach alebo na pokladničných blokoch. V momente, ako má subjekt pridelené DIČ, môže začať tieto doklady vystavovať. Číslo slúži aj na identifikáciu pri komunikácii s úradmi, vrátane daňového.

Čo je IČ DPH a kedy ho podnikateľ dostane

Veľmi špecifickým daňovým identifikátorom je IČ DPH. Táto skratka znamená identifikačné číslo pre platenie dane z pridanej hodnoty. Identifikačné číslo nedostane teda každý, ale iba ten subjekt, ktorý sa stal platcom DPH alebo je inak pre DPH registrovaný. Toto číslo prideľuje daňový úrad, teda Finančná správa, konkrétne miestny správca dane.

IČ DPH môžu mať aj také osoby, ktoré nadobudli tovar z iného členského štátu EÚ alebo ak prijali či naopak dodali nejakú službu z alebo do iného členského štátu EÚ.

Podobne, ako DIČ, aj IČ DPH je unikátnym a originálnym identifikátorom. IČ DPH je zhodné s DIČ, je tu však rozdiel v tom, že na začiatku sa uvádza kódové označenie krajiny. V prípade Slovenskej republiky ide o skratku SK, IČ DPH tak začína SK a má 10 číslic.

Číslo môže mať len jeden subjekt, počas pôsobenia subjektu nie je možné ho zmeniť a po zániku pôsobenia subjektu už totožné IČ DPH nebude pridelené žiadnemu inému subjektu. Pokiaľ ide o platiteľa DPH, subjekt, ktorému bolo IČ DPH pridelené, sa stáva platiteľom dane z pridanej hodnoty až od dátumu, ktorý je uvedený na osvedčení o DPH.

Platiteľ DPH musí uvádzať IČ DPH na všetkých vystavených faktúrach a iných daňových dokladoch. Uvádza sa aj v kontrolnom výkaze pre túto daň a poskytuje sa aj obchodným partnerom. Inak registrovaná osoba pre DPH toto číslo poskytovať nemusí.

Ako zistiť IČO a kde ho viete nájsť

IČO je možné zistiť od samotného subjektu, ktorý je povinný ho uvádzať na oficiálnych dokumentoch. Okrem tejto cesty sa dá zistiť aj cez verejne dostupné registre. Najviac sa na tento účel využívajú živnostenský register a obchodný register. Každý z nich je osobitný, hoci v zásade ponúkajú to isté: prehľad verejne dostupných údajov subjektov.

Okrem toho, že v nich nájdete IČO, sa dozviete ešte viac:

Obchodný register: Pokiaľ ide o obchodný register Slovenskej republiky, v ňom možno vyhľadávať subjekty podľa IČO, ale aj podľa iných identifikátorov. Ide o obchodné meno, sídlo, spisovú značku alebo priezvisko a meno osoby. Jedná sa o oficiálny register, ktorý združuje informácie o podnikateľoch a ďalších vybraných subjektoch.

Z obchodného registra je možné získať informácie identifikujúce subjekt aj jeho pôsobenie. Ak neviete IČO, v online aj papierovom výpise z obchodného registra sa ho dozviete. Nájdete tu aj obchodné meno, právnu formu, predmety činnosti (obvykle predmety podnikania), sídlo, právnu formu a osoby, ktoré tvoria štatutárne alebo iné orgány subjektu.

Živnostenský register: Veľmi podobne funguje aj živnostenský register Slovenskej republiky. Aj v tomto prípade sa jedná o oficiálny a verejne dostupný register, ktorý obsahuje údaje SZČO podnikajúcich na území Slovenskej republiky. Vyhľadávanie subjektov je možné podľa IČO, obchodného mena, priezviska a mena a adresy prevádzkarne.

Výpis zo živnostenského registra obsahuje podobný rozsah informácií, ako je tomu v prípade výpisu z obchodného registra. Sú tu obchodné meno, spomínané IČO, miesto podnikania (čiže adresa podnikania), miesto prevádzkarne (ak ju subjekt má zriadenú samostatne) a predmety podnikania. Pri úplnom výpise sú k dispozícii aj všetky údaje z minulosti.

Ako zistiť DIČ fyzickej osoby a firmy

Zistenie DIČ je na rozdiel od zistenia IČO o niečo zložitejšie. Nakoľko nejde o všeobecný identifikátor, ale iba o identifikátor slúžiaci potrebám finančnej správy, v obchodnom registri ho nenájdete. Rovnako tak sa DIČ nenachádza ani v tom živnostenskom.

Najjednoduchšou formou, ako zistiť DIČ, je vypýtať si ho od subjektu samotného. Najčastejšie totiž potrebujete toto číslo vtedy, ak ste s daným subjektom v nejakom obchodnom alebo podnikateľskom vzťahu. Ak mu potrebujete niečo fakturovať alebo naopak potrebujete faktúru od subjektu, jednoducho sa ho na to priamo spýtajte.

Druhou možnosťou je využiť portál Finančnej správy SR:

 • v rámci verejne dostupných elektronických služieb je možné dostať sa k zoznamom subjektov, ktoré sú registrované pre dane a teda majú pridelené DIČ
 • v tomto verejnom zozname nájdete subjekty, ktoré majú pridelené DIČ, ale zároveň musia byť registrované aj pre platenie dane z pridanej hodnoty
 • v zozname viete vyhľadávať podľa mena a priezviska fyzickej osoby alebo mena právnickej osoby, na doplnenie sú aj obec, PSČ alebo IČ DPH
 • ak je subjekt riadne registrovaný a má pridelená identifikátor, v zozname ho nájdete, po nájdení subjektu sa dozviete aj niektoré ďalšie údaje o ňom

Ministerstvo financií Slovenskej republiky okrem toho prevádzkuje aj verejne dostupný Register účtovných závierok. V ňom viete vyhľadávať tie subjekty, ktoré majú povinnosť vypracovať účtovnú závierku a zverejniť ju, najčastejšie podnikateľov.

Vyhľadávanie v tomto registri je možné podľa dvoch identifikátorov. Buď ide o obchodné meno alebo o vyššie spomínané IČO. Na základe jedného z týchto identifikátorov sa dostanete do detailu, kde sú zverejnené ďalšie údaje. Okrem DIČ sa tu nachádzajú aj adresa, právna forma, dátum vzniku, SK NACE a samozrejme účtovné závierky.

Ako zistiť IČ DPH a kde si ho overiť

Posledným identifikátorom, ktorý je často hľadaný, je IČ DPH. Na získanie informácie o IČ DPH je aj v tomto prípade najjednoduchšie a najrýchlejšie využiť subjekt, ktorý má číslo pridelený. Ten je povinný vám ho vydať, ak s ním budete riešiť obchodnú transakciu, pri ktorej budú vyplývať nejaké povinnosti vzťahujúce sa na DPH.

Druhou možnosťou je využiť už spomínaný register daňových subjektov registrovaných pre DPH v rámci verejne dostupných elektronických služieb Finančnej správy. V ňom viete vyhľadávať podľa postupu spomínaného pre vyhľadávanie DIČ.

Špecifickým zoznamom Finančnej správy je zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH. Aj v tomto zozname môžete filtrovať podľa názvu subjektu, adresy, PSČ alebo priamo podľa IČO. V dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 však prišlo k poslednej aktualizácii daňových dlžníkov k 29.2.2020.

Zaujímavou službou v prípade, ak budete obchodovať so subjektom zo zahraničia, je kontrola platnosti IČ DPH a to cez systém VIES. Tento systém umožňuje verejne si overiť platnosť čísla vydaného v niektorom z členských štátov alebo v Severnom Írsku.

Nezabudnite, dôležité sú aj prepojenia subjektov

Okrem overovania identifikačných údajov, na čo dobre poslúžia spomínané štátne inštitúcie, registre a databázy, si treba overiť aj prepojenia podnikateľských subjektov. Tie môžu napovedať veľa najmä o solventnosti, dôveryhodnosti a spoľahlivosti.

Najlepším nástrojom, ktorý má už viacročnú prax v overovaní podnikateľských subjektov týmto spôsobom, je práve foaf.sk. Ide o databázu a sociálnu sieť firiem, kde na jednom mieste nájdete všetky potrebné údaje, prepojenia či hospodárske informácie. Sieť poskytuje nielen „suchopárny“ výpis, ale aj prehľadnú vizualizáciu vzťahov subjektov.

Sieť foaf.sk vám prezradí maximum informácii o danom subjekte a to všetko na jednom mieste. Či už ide o spomínané IČO, DIČ, IČ DPH, základné imanie, spoločníkov, štatutárne orgány, účtovnú závierku alebo podania do obchodného vestníka.

Nájdete tu aj to najdôležitejšie: prepojenia a vzťahy medzi subjektmi. Chcete vedieť, s kým sú prepojení konatelia alebo spoločníci? V akých ďalších subjektoch fungujú prepojené osoby? Kto je pravdepodobne blízkym obchodným partnerom spoločnosti?

Nielen tieto, ale aj mnoho iných otázok vám zodpovie spomínaný nástroj foaf.sk. Rýchlo, na jednom mieste, pohodlne a prehľadnou formou. Čo viac si možno želať?

Použité zdroje informácií:

K téme

Najčítanejšie za týždeň

Bezplatné novinky z Bratislavy raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Diskusia

Odporúčame

Copyright © BratislavaDen.sk Všetky práva vyhradené. BratislavaDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.