Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
overenie firmy
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Literary fiction, police inspector, investigate crime and mystery story conceptual idea with sherlock holmes detective hat, smoking pipe, retro magnifying glass and book isolated on wood table top

Overenie firmy, kde to spraviť a na čo sa zamerať

Prv, ako sa rozhodnete vstúpiť do obchodného rokovania alebo vzťahu s nejakou firmou, mali by ste si nájsť čas jej dôsledné preverenie. Nejde iba o jednoduché overenie spoločnosti podľa IČO v obchodnom registri, čo je na pár minút, ale o komplexnejšiu analýzu podnikateľského profilu. Pozrite sa, na čo sa pri overení firiem treba zamerať čo najviac.

Prečo je overenie firmy dôležité a najčastejšie problémy

Hovorí sa: dôveru, ale preveruj. Overenie budúceho podnikateľského partnera alebo potenciálneho spoločníka v podnikaní je dnes nanajvýš aktuálne. Kým v minulosti išlo o vec, ktorú bolo treba zveriť súkromným detektívom, dnes je situácia už iná.

Pomáha k tomu internet plný viacerých verejne dostupných dát. Aj vďaka takýmto možnostiam majú podvody, ktoré boli ešte pred 20 rokmi bežné, minimálnu šancu na úspech. Medzi najviac rozšírené patrili krádež firemnej pečiatky a vydávanie sa za cudziu firmu, prípadne, ukončenie podnikania, ale zneužívanie IČO na ďalšie podvody.

K najčastejším problematickým situáciám patria aj tieto:

 • problémy s fakturáciou dane z pridanej hodnoty, napríklad z dôvodu, že spoločnosť už prestala byť platcom DPH, ale o tom nedala na verejnosť informáciu
 • problémy s podlžnosťami na daniach alebo odvodoch, čo môže indikovať finančné ťažkosti a zhoršenú finančnú kondíciu v prítomnosti aj budúcnosti
 • problémy s exekúciami alebo dražbami, kedy je spoločnosť vo finančných ťažkostiach, ťažkosti môže indikovať aj využívanie záložných práv
 • problémy s úbytkom majetku alebo jeho prevodom, či už ide o hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, kedy sa firma náhle a viac zbavuje majetku

Preveriť si firmu ako budúceho partnera či klienta nemusí nevyhnutne súvisieť iba s finančnými ťažkosťami. Môže to byť dobré aj pre elimináciu nejakých podozrivých vzájomných vzťahov a prepojení na tretie subjekty, ktoré môžu byť problémové.

Overenie spoločnosti má zmysel aj z pohľadu zistenia možných kontaktov a väzieb, ale aj z pohľadu personálneho obsadenia orgánov spoločnosti. Všetky takéto čiastkové informácie môžu spoločne poskytnúť veľmi dobrý obraz o podnikaní a budúcnosti daného subjektu. Platí to tak v prípade finančného zázemia, ako aj personálnej dôveryhodnosti.

Overenie firmy podľa IČO, DIČ a DPH

Základným overením spoločnosti by mala byť jej existencia, predmet podnikania, platenie dane z pridanej hodnoty a niekoľko identifikačných údajov, vrátane formy. K tomu slúži trojica identifikátorov známych podľa skratiek IČO, DIČ a IČ DPH.

IČO je skratka odvodená od pomenovania identifikačné číslo organizácie. Ide o identifikátor, ktorý vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky a to nielen podnikateľom, ale aj občianskym združeniam, nadáciám či neziskovým organizáciám. Podľa IČO viete nájsť v obchodnom alebo živnostenskom registri všetky základné údaje o firme.

Ďalším identifikátorom je DIČ, daňové identifikačné číslo:

 • číslo má 10 číslic a majú ho subjekty, ktoré sú registrované pre daň, čiže tak právnické osoby, najmä s.r.o. a a.s. firmy, ako aj SZČO, čiže živnostníci
 • DIČ prideľuje Finančná správa, čiže miestne príslušný daňový úrad, je unikátne a originálne, po zániku podnikania ho už nemôže mať iný subjekt
 • číslo musí byť zverejnené na všetkých faktúrach, pokladničných blokoch a ďalších daňových dokladoch, používa sa aj pri komunikácií s úradmi
 • DIČ je identifikátorom, cez ktorý zistíte, či je daná firma ešte aktívna, či patrí alebo nepatrí k dlžníkom na daniach alebo akú mala účtovnú závierku

Poslednou skratkou, ktorá sa v súvislosti so základným overením firmy spomína, je IČ DPH. Ide tiež o identifikátor, ktorý je vydávaný daňovým úradom, no nie každému subjektu. Môžu ho mať iba tie firmy a iba tí podnikatelia, ktorí sú registrovaní pre DPH.

Tak, ako DIČ, aj IČ DPH je originálne a unikátne číslo, ktoré nemôžu mať dva subjekty. V prípade slovenských podnikateľských subjektov začína skratkou SK a pokračuje 10 číslicami, ktoré sú zhodné s DIČ. Ak niekto má pridelené IČ DPH, môže byť platca DPH, ale môže byť len registrovaný. To v prípade, že rieši služby či tovar z iných krajín EÚ.

Dlžníci na sociálnom a zdravotnom poistení

Prvým signálom, že niečo nemusí byť v poriadku, aj keď ste si firmu overili cez spomínané identifikátory, sú podlžnosti. Tie na odvodoch, či už do Sociálnej poisťovni alebo do zdravotnej poisťovni, môžu byť indikátorom prvých finančných ťažkostí.

Pokiaľ ide o Sociálnu poisťovňu, tá zverejňuje zoznam dlžníkov v dvoch podobách. Prvou je textová podoba, druhou tabuľková podoba vo formáte CSV. Oba tieto zoznamy sú k dispozícii online a môžete si ich stiahnuť voľne do svojho počítača.

Okrem zoznamovej formy je k dispozícii aj online zoznam, v ktorom možno hľadať. Hľadanie v zozname dlžníkov na sociálnom poistení je možné podľa abecedy alebo voľne podľa hľadaného výrazu. Stačí len zadať obchodné meno alebo názov spoločnosti a do niekoľkých sekúnd zistíte, či daný podnikateľ dlhuje na sociálnych odvodoch.

Zoznamy dlžníkov zverejňujú aj zdravotné poisťovne, či už ide o Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, Dôveru lebo Union. Zverejňovanie je v súlade so zákonom a poisťovne zverejnia dlžníkov s nedoplatkom cez 100 € a s lehotou splatnosti najmenej za 3 mesiace.

Bez ohľadu na to, o ktorú poisťovňu sa jedná, zoznam je aj v tomto prípade k dispozícii online a viete v ňom vyhľadávať. Na vyhľadávanie je možné použiť obchodné meno, priezvisko, rodné číslo alebo IČO. Zverejnené sú všetky tieto údaje a k nim aj adresa a výška pohľadávky k momentu zverejnenia so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta.

Dlžníci na daniach

Byť dlžníkom na daniach môže tiež byť vážnym signálom, že daná firma má nejaké finančné problémy. Overiť si firmu, či riadne platí dane, alebo naopak, má nedoplatok na daniach, viete znova online a to priamo a rýchlo cez oficiálny portál Finančnej správy.

Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje verejne dostupný zoznam daňových dlžníkov. Ten obsahuje dlžníkov, u ktorých je súhrnná výška nedoplatkov cez 170 €. Tento zoznam je pravidelne aktualizovaný a obsahuje údaje do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bol zoznam vyhotovený a zverejnený.

V zozname možno filtrovať záznamy a vyhľadávať v ňom podľa viacerých podmienok. Najčastejším identifikátorom je názov subjektu, čiže obchodné meno firmy.

Ak sa nájde záznam, ktorý zodpovedá obchodnému menu, pre lepšiu identifikáciu obsahuje aj obec/mesto, PSČ a ulicu s číslom. Zverejnená je aj suma nedoplatkov k danému mesiacu a to so zaokrúhlením na dve desatinné miesta. Subjekt tak viete jednoznačne identifikovať a zároveň aj vidíte sumu nedoplatkov. Nevidno však, za aké obdobie vznikli.

Okrem toho zverejňuje finančná správa aj zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH. V tomto registri možno vyhľadávať podľa názvu subjektu aj podľa IČ DPH a je tu prehľad tých podnikateľov, ktorí už nie sú platcovia dane.

Registre exekúcií, dražieb, záložných práv a konkurzov

Na zistenie bonity, dôveryhodnosti a spoľahlivosti firmy viete využiť aj nástroje, ktoré nezverejňujú priamo nedoplatky či finančné podlžnosti. Môžu však napovedať niečo o horšej finančnej kondícii firmy, najmä v prípade, že sa zbavuje svojho majetku.

Tu sú 4 registre a verejne dostupné zoznamy na overenie:

Centrálny register exekúcií: Ide o register spravovaný Slovenskou Komorou Exekútorov. Jedná sa o verejným zoznamom, kde sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii. Do tohto registra vykonáva zápis exekútor poverený vykonávaním exekúcie. Výpis z registra obsahuje informáciu, či v ňom je zápis vo vzťahu k predmetnej firme.

Obchodný vestník: Ide o veľmi užitočný nástroj, ktorý pomôže na rýchlu a dôslednú previerku potenciálneho obchodného partnera. V Obchodnom vestníku nájdete informáciu, ak by bol na firmu vyhlásený konkurz alebo by bola u nej povolená reštrukturalizácia. Sú tu aj zmluvy o zlúčení firiem. Vyhľadávať v Obchodnom vestníku možno tiež online.

Notársky centrálny register dražieb: Ide o zoznam dobrovoľných dražieb, ktorý je tiež v online podobe. Vyhľadávať v ňom možno podľa čísla, mena dražobníka, IČO dražobníka, predmetu dražby aj miesta konania. Taktiež si možno vyfiltrovať dražby podľa časového obdobia. V detailnom prehľade vidíte aj navrhovateľa plánovanej dražby.

Notársky centrálny register záložných práv: Ak vznikne nejaké záložné právo k hnuteľnému majetku alebo iným majetkovým hodnotám, nejde obvykle v prípade firmy o nič pozitívneho. Cez register zistíte rýchlo a jednoducho, či k takémuto záložnému právu došlo. Obsahuje tiež informácie o určení prípadnej pohľadávky a výkone záložného práva.

Kataster nehnuteľností

O finančnej kondícii a stabilite firmy z pohľadu majetku môže veľmi dobre napovedať aj stav jej nehnuteľného majetku. Ten možno overiť cez kataster nehnuteľností, no nie je potrebné chodiť nikam osobne. Na  internete totiž existuje aj jeho online verzia.

Vyhľadávanie v ňom je veľmi jednoduché a rýchle. Najlepší prehľad zistíte podľa listu vlastníctva, ktorý si viete vyhľadať online a následne siahnuť do svojho počítača vo formáte PDF. Ide o aktuálny výpis z listu vlastníctva, ale nie na právne účely. Pre informáciu a získanie obrazu postačí, je to niečo ako orientačný signál solventnosti.

Vyhľadávanie na katastrálnom portály je podľa vlastníka:

 • najskôr si vyberiete kraj, v ktorom chcete vyhľadávať, alternatívne možno vyhľadávať aj vo všetkých krajoch, čiže na celom území Slovenskej republiky
 • ak zvolíte konkrétny kraj, vyberiete okres, následne obec alebo mesto a potom konkrétne katastrálne územie, v ktorom chcete LV dohľadávať
 • aby ste sa dostali k výpisu z listu vlastníctva, je nevyhnutné vedieť jeden z troch identifikačných údajov a to názov, IČO alebo dátum narodenia
 • následne už len prepíšete kontrolný kód a dáte vyhľadať všetky záznamy, ktoré budú spĺňať kritérium zadané v časti pre identifikačné údaje vlastníka

Vo výpise sa vám zobrazí list vlastníctva, prípadne viacero listov vlastníctva, ak má firma niekoľko nehnuteľností. V každom liste vlastníctva sa dočítate, okrem iného, aj o tom, či aktuálne prebieha nejaký úkon typu predaj alebo či je zriadené záložné právo.

Z výpisu z listu vlastníctva zistíte aj všetky vlastnícke vzťahy. Ak firma nie je jediným vlastníkom, dozviete sa to práve tu. Taktiež tu zistíte prípadné ťarchy zapísané v prospech tretích osôb, pokiaľ sú viazané na nehnuteľnosť. Ak je zriadené záložné právo, zistíte z listu vlastníctva, kedy bolo zriadené, na základe akého podkladu a v prospech koho.

Obchodné kontakty a prepojenia firiem

Overiť si budúceho biznis partnera sa vyplatí aj cez preverenie jeho obchodných kontaktov alebo prepojení na ostatné subjekty na trhu. Vyhnete sa tak nepríjemným prekvapeniam v podobe problémových konateľov, spoločníkov či spriaznených osôb.

Kde zistiť všetky tieto skutočnosti? Najlepšiu odpoveď na to dá sociálna sieť a databáza firiem foaf.sk. Vďaka unikátnej vizualizácii zistíte všetky prepojenia a dozviete sa o všetkých osobách a subjektoch, ktoré sú v nejakom vzťahu k preverovanej firme. Zistíte možné obchodné kontakty aj potenciálne prepojenia cez vlastníkov či konateľov.

Okrem toho poskytuje foaf.sk veľmi komplexný obraz o časovej histórii firmy. Umožňuje zobraziť všetky zmeny, finančné grafy a ukazovatele, vývoj spoločnosti v čase, zmeny týkajúce sa predmetu podnikania alebo sídla spoločnosti či osôb vo firme.

Na jednom mieste tiež získate prehľad hospodárskych výsledkov za predošlé roky. To zahŕňa aktíva, vlastný kapitál, tržby aj zisky. Foaf.sk ponúka aj prehľad podaní do obchodného vestníka z minulosti a prehľad spoločníkov a štatutárnych orgánov z minulosti. Samozrejme, súčasťou detailného preverenia firmy sú aj aktuálne dáta tohto charakteru.

Najväčším prínosom k prevereniu firmy je zobrazenie prepojení osôb. Tieto prepojenia nemusia byť iba priame, ale môžu byť aj nepriame a to cez ďalšie osoby alebo subjekty. Foaf.sk tak „preklepne“ vášho potenciálne obchodného partnera naozaj dôsledne.

Použité zdroje informácií:

K téme

Najčítanejšie za týždeň

Bezplatné novinky z Bratislavy raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Diskusia

Odporúčame

Copyright © BratislavaDen.sk Všetky práva vyhradené. BratislavaDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.