AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.05.1993

ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o.

Aktuálna adresa od 01.09.2017

Staromestská 3, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81103
(historické adresy)

Od 29.05.2004 Europeum Business Centre - Suché mýto 1, Bratislava, 81499

Od 01.12.1997 Drieňová 34, Bratislava, 82009

Od 16.02.1996 Drieňová 34, Bratislava, 82616

Od 23.11.1993 Šancova 102, Bratislava, 83104

Od 03.05.1993 Kvetná 13, Bratislava, 82108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[40] Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 828 188 2 715 596 1 828 642 2 634 492 3 236 226 2 028 715 2 138 143 2 546 792 3 920 396
50 685 103 930 152 628 202 108 218 374 14 665 24 503 25 390 47 196
50 685 103 930 152 628 202 108 218 374 14 665 24 503 25 390 47 196
22 443 42 573 62 704 90 137 71 630 2 466 8 598 5 602 21 941
1 823 4 953 12 061 3 218 1 658
28 242 61 357 88 101 107 018 134 039 8 981 14 247 19 788 25 255
643
1 679 079 2 556 715 1 599 314 2 360 512 2 746 881 2 001 743 2 082 143 2 501 685 3 841 796
14 530 24 820 15 707 31 876 52 643 167 548 372 338 138 773 163 132
199
14 530 24 820 15 707 31 876 52 445 167 548 122 338 138 773 163 132
250 000
121 365 138 191 139 199 112 273 101 323 120 106 121 418 86 065 37 071
121 365 138 191 139 199 112 273 101 323 120 106 121 418 86 065 37 071
398 820 565 267 579 735 812 983 716 770 935 216 919 248 1 204 355 1 171 487
362 121 565 641 539 593 678 062 707 462 926 685 869 515 888 205 1 018 517
7 191 25 839 106 489 82 018 4 833 195 930 191 325 164 400
354 930 539 802 433 104 596 044 702 629 730 755 678 190 723 805 1 018 517
36 838 34 166 124 206 49 298 314 807 150 360
-139 -374 5 976 10 716 9 309 8 531 435 1 343 2 610
1 144 364 1 828 437 864 673 1 403 380 1 876 144 778 873 669 139 1 072 492 2 470 106
3 294 2 794 4 335 4 630 4 615 4 462 4 252 5 782 6 006
1 141 070 1 825 643 860 338 1 398 751 1 871 529 774 411 664 887 1 066 710 2 464 100
98 424 54 951 76 701 71 872 270 970 12 307 31 497 19 717 31 404
98 424 54 951 57 889 71 872 47 696 10 636 11 034 18 458 29 997
18 812 223 275 1 671 20 463 1 259 1 407
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 828 188 2 715 596 1 828 642 2 634 492 3 236 226 2 028 715 2 138 143 2 546 792 3 920 396
488 535 499 062 149 904 325 616 937 010 601 087 681 892 873 933 2 185 772
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 207 398
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 207 398
378 535 389 062 39 904 215 616 827 010 491 087 571 892 763 933 1 878 374
1 321 147 2 177 192 1 668 451 2 278 959 2 299 215 1 427 628 1 456 251 1 672 859 1 733 168
7 934 9 766 7 860 6 729 13 155 4 187 2 875 3 702 1 993
7 934 9 766 7 860 6 729 13 127 4 187 2 875 3 702 1 993
28
1 051 303 1 733 395 1 072 719 1 926 449 1 947 455 1 118 181 1 285 311 1 526 254 1 507 244
716 455 1 405 953 738 371 1 559 678 1 545 069 600 954 746 225 1 036 859 1 042 806
193 416 424 800 282 839 1 110 366 1 044 239 188 996 474 965 708 150
523 039 981 153 455 532 449 312 500 830 411 958 271 260 328 709 1 042 806
-24 -24
21 287 24 323 40 878 43 340 51 418 134 646 49 799 41 317 44 560
14 157 17 380 33 034 30 969 31 158 26 977 24 567 24 742 28 325
299 428 285 763 260 437 292 461 319 811 355 604 464 720 423 336 391 553
259 670 433 071 586 663 344 534 336 505 303 501 167 487 141 851 223 401
22 321 19 431 30 668 25 864 36 130 31 229 29 695 50 842 45 143
237 349 413 640 555 995 318 669 300 375 272 272 137 792 91 009 178 258
2 240 960 1 209 1 247 2 100 1 759 578 1 052 530
18 506 39 342 10 287 29 916 1 456
1 456
18 506 39 342 10 287 29 916