AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.05.1993

ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o.

Aktuálna adresa od 01.09.2017

Staromestská 3, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81103
(historické adresy)

Od 29.05.2004 Europeum Business Centre - Suché mýto 1, Bratislava, 81499

Od 01.12.1997 Drieňová 34, Bratislava, 82009

Od 16.02.1996 Drieňová 34, Bratislava, 82616

Od 23.11.1993 Šancova 102, Bratislava, 83104

Od 03.05.1993 Kvetná 13, Bratislava, 82108

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
13 875 952 15 034 896 15 266 625 15 244 622 15 842 751 16 175 590 16 567 900 17 869 640
13 892 818 15 086 099 15 347 474 15 330 253 15 936 369 16 282 665 16 721 330 17 869 532 19 746 750
13 341 617 14 241 376 14 453 690 14 489 849 14 998 180 15 446 577 15 772 402 16 806 182 18 562 038
534 335 793 520 812 935 754 774 844 571 729 013 795 498 838 587 911 857
4 250 83
16 866 46 953 80 849 85 630 93 619 107 075 153 430 224 763 272 772
13 266 946 14 451 175 15 134 737 14 893 843 14 740 089 15 458 740 15 862 923 16 793 204 17 149 020
7 445 320 8 624 876 8 546 938 9 283 892 9 345 162 9 882 879 9 804 138 10 094 093 9 498 870
441 457 121 569 400 559 402 719 406 165 490 670 533 931 551 684 447 078
-5 483 763 -8 071 4 620 -39 986 -13 340 -9 015 39 329 -12 267
4 731 083 4 311 046 4 545 329 3 804 398 3 628 211 3 699 182 4 283 278 4 853 024 5 894 265
481 440 978 256 1 463 534 1 196 256 1 251 954 1 190 463 1 046 391 1 005 628 1 090 177
336 105 568 048 1 056 604 857 262 917 226 929 050 780 616 725 448 800 964
124 368 206 624 333 402 284 689 282 643 208 545 214 020 225 125 232 188
20 967 203 584 73 528 54 306 52 084 52 868 51 755 55 055 57 025
2 54 146 16 216 21 773 15 670 25 918 31 839 37 665 41 363
53 245 55 135 59 690 49 589 19 142 12 691 11 620 21 806 21 638
53 245 55 135 59 690 49 589 19 142 12 691 11 620 21 806 21 638
8 083
-27 777 -29 456 -42 819 -50 495 -42 864 -57 012 -66 192 -45 643 -290 860
147 659 326 757 153 361 181 091 156 635 227 289 226 933 235 617 458 756
625 872 634 924 212 737 436 410 1 196 280 823 925 858 407 1 076 329 2 597 730
1 263 575 1 976 642 1 781 870 1 748 993 2 503 199 2 116 199 1 955 568 2 106 639 3 645 949
-107 16 -8 79 21 48 109 150
-107 -4 7 21 46 109 150
-107 -4 7 21 46 109 150
16 -4 72 2
103 546 88 651 87 825 85 664 80 233 83 466 77 837 68 111 68 161
3 17
3 17
53 844 1 359 79 222 423 569 222 789
103 493 87 807 86 463 85 568 80 012 83 043 77 268 67 889 67 372
-103 653 -88 635 -87 825 -85 672 -80 154 -83 445 -77 789 -68 002 -68 011
522 219 546 289 124 912 350 737 1 116 126 740 480 780 618 1 008 327 2 529 719
143 684 157 227 85 009 135 122 289 116 249 393 208 726 244 394 651 345
126 857 163 543 111 934 146 100 270 305 248 081 244 079 293 388 635 849
16 827 -6 316 -26 925 -10 978 18 811 1 312 -35 353 -48 994 15 496
378 535 389 062 39 904 215 616 827 010 491 087 571 892 763 933 1 878 374