AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.03.1999

GUARANTY s.r.o.

Aktuálna adresa od 03.03.1999

Fedinova 2, Bratislava, 85101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
66 816 87 965 134 683 196 834 197 361 236 586 230 962 239 506 268 373
52 598 71 115 90 653 119 840 148 459 169 237 193 217 218 618 227 104
52 598 71 115 90 653 119 840 148 459 169 237 193 217 218 618 227 104
33 222 33 222 33 222 33 222 87 682 87 682 87 682 87 682 87 682
4 116 4 746 5 375 6 003 37 456 39 538 41 620 43 702 46 545
13 962 31 849 50 758 79 317 22 023 41 519 63 417 86 736 92 379
1 298 1 298 1 298 1 298 1 298 498 498 498 498
11 740 14 397 41 269 74 413 48 186 66 613 36 901 20 888 39 627
1 707 1 707 1 707 1 707
1 707 1 707 1 707 1 707
3 602 899 817 5 530 7 530 14 730 13 308 13 737 28 200
3 600 5 530 7 530 14 730 13 308 13 737 28 200
13 700 28 200
3 600 5 530 7 530 14 730 13 308 37
2 899 817
8 138 13 498 40 452 68 883 40 656 50 176 21 886 5 444 9 720
6 129 7 963 9 319 730 145 2 380 407 56 83
2 009 5 535 31 133 68 153 40 511 47 796 21 479 5 388 9 637
2 478 2 453 2 761 2 581 716 736 844 1 642
2 478 2 453 2 761 2 581 675 736 844 1 642
41
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
66 816 87 965 134 683 196 834 197 361 236 586 230 962 239 506 268 373
17 510 38 149 65 620 57 701 46 057 38 655 33 070 38 545 58 372
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
820 820 820 820 820 820 820 820 820
820 820 820 820 820 820 820 820 820
25 690 53 161 45 242 33 597 26 196 20 612 26 085 45 913 44 174
25 690 53 161 45 242 33 597 26 196 20 612 26 085 45 913 44 174
-20 639 -27 471 7 919 11 645 7 402 5 584 -5 474 -19 827 1 739
49 306 49 816 69 063 139 133 151 304 197 931 197 892 200 961 210 001
8 065 22 760
8 065 22 760
49 306 49 816 69 063 139 133 151 304 197 931 189 827 178 201 210 001
43 1 194 8 112 547
43 1 194 8 112 547
49 130 27 889 45 773 111 970 131 269 170 217 170 268 170 418 208 545
133 427 1 790 5 663 2 341 4 602 1 982 2 783 909
21 500 21 500 21 500 16 500 15 000 17 577 5 000