AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.03.1999

GUARANTY s.r.o.

Aktuálna adresa od 03.03.1999

Fedinova 2, Bratislava, 85101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
12 000 6 000 52 000 20 000 12 000 44 400 54 000 56 000
12 066 6 000 76 001 158 526 47 644 50 200 45 710 54 009 56 018
50 200 44 400 54 000 56 000
12 000 6 000 52 000 20 000 12 000
24 000 136 000 23 000
66 1 2 526 12 644 1 310 9 18
32 609 33 364 66 570 145 818 38 901 42 860 48 931 71 315 53 695
1 772 2 175 5 900 4 806 3 249 5 706 4 224 10 070 4 170
5 640 4 670 23 015 28 323 6 147 6 833 13 115 11 007 8 285
2 489 2 524 2 555 2 457 2 760 2 700 2 644 2 897 2 877
18 516 19 538 29 188 16 109 10 642 23 980 25 401 39 319 31 320
18 516 19 538 29 188 16 109 10 642 23 980 25 401 39 319 31 320
85 283
4 192 4 457 5 912 8 840 16 103 3 641 3 547 8 022 7 043
-20 543 -27 364 9 431 12 708 8 743 7 340 -3 221 -17 306 2 323
4 588 -845 23 085 -13 129 2 604 37 661 27 061 32 923 43 545
1 1 2 2
1 1 2 2
1 1 2 2
96 107 130 103 381 797 1 294 1 563 61
304 737 1 224 1 502
304 737 1 224 1 502
96 107 130 103 77 60 70 61 61
-96 -107 -130 -103 -381 -796 -1 293 -1 561 -59
-20 639 -27 471 9 301 12 605 8 362 6 544 -4 514 -18 867 2 264
1 382 960 960 960 960 960 525
1 382 960 960 960 960 960 525
-20 639 -27 471 7 919 11 645 7 402 5 584 -5 474 -19 827 1 739