AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.10.2000

ARES Group s.r.o.
(historické názvy)

Od 25.04.1999 ARES TABAK, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 17.07.2001

Konventná 5, Bratislava, 81103
(historické adresy)

Od 25.04.1999 Záhradnícka 151, Bratislava, 82106


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
947 808 1 101 414 1 148 594 725 749 575 498 442 383 453 373 506 566
20 180 20 180 20 180 20 180 20 180 20 180 20 180 20 180
20 180 20 180 20 180 20 180 20 180 20 180 20 180 20 180
20 180 20 180 20 180 20 180 20 180 20 180 20 180 20 180
925 520 1 073 214 1 119 485 695 788 544 938 405 853 422 712 475 808
720 874 839 520 784 959 659 703 537 822 412 050 413 946 398 946
247 052 256 702 251 972 203 293
473 822 582 818 532 987 456 410 537 822 412 050 413 946 398 946
198 561 229 188 297 568 117 022 83 783 86 304 151 442 223 464
195 303 221 677 268 371 78 770 40 707 82 730 141 782 212 324
195 303 221 677 268 371 78 770 40 707 82 730 141 782 212 324
3 258 7 511 5 994 873 874 6 960 8 440
23 203 38 252 42 203 2 700 2 700 2 700
6 085 4 506 36 958 -80 937 -76 667 -92 501 -142 676 -146 602
2 650 561 36 996 25 975 49 684 47 613 17 228 15 086
3 435 3 945 -38 -106 912 -126 351 -140 114 -159 904 -161 688
2 108 8 020 8 929 9 781 10 380 16 350 10 481 10 578
2 108 2 212 2 212
5 808 6 717 9 781 10 380 16 350 10 481 10 578
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
947 808 1 101 414 1 148 594 725 749 575 498 442 383 453 373 506 566
470 201 468 821 468 116 183 773 181 059 165 911 153 154 137 548
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
300 000 300 000 300 000
5 908 5 908 5 908 5 908 5 908 5 908 5 908 5 908
5 908 5 908 5 908 5 908 5 908 5 908 5 908 5 908
156 274 155 569 171 226 168 513 153 364 140 607 125 001 118 308
187 704 186 999 186 999 184 286 169 137 156 380 140 774 134 081
-31 430 -31 430 -15 773 -15 773 -15 773 -15 773 -15 773 -15 773
1 380 705 -15 657 2 713 15 148 12 757 15 606 6 693
477 607 632 593 680 478 541 976 394 439 276 472 300 219 369 018
4 268 4 178 4 110 4 024 3 959 3 889 3 809 3 698
4 268 4 178 4 024 3 959 3 889 3 809 3 698
4 110
402 862 543 688 577 391 537 160 389 535 271 486 292 002 363 074
249 259 333 640 318 703 177 822 107 867 169 157 184 754 272 822
249 259 333 640 318 703 177 822 107 867 169 157 184 754 272 822
84 306 141 296 129 836 352 326 252 746 87 422 86 432 76 488
308 296 967 1 284 2 047 1 344 7 676 2 373
8 268 8 331 5 796 2 673 1 816 3 557 2 354 1 224
7 521 7 449 5 633 3 055 5 505 10 006 10 736 10 117
53 200 52 676 116 456 19 554 50 50
792 945 1 097 4 408 2 246
792 945 1 097 4 408 2 246
70 477 84 727 98 977