AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.10.2000

ARES Group s.r.o.
(historické názvy)

Od 26.04.1999 ARES TABAK, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 18.07.2001

Konventná 5, Bratislava, 81103
(historické adresy)

Od 26.04.1999 Záhradnícka 151, Bratislava, 82106

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[33] Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[35] Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)
[36] Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)
[38] Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 306 937 1 189 650 1 424 335 1 600 894 1 530 647
1 308 138 1 306 934 851 971 1 008 661 1 274 544 1 189 650 1 356 686 1 562 624 1 465 392
1 296 971 1 268 858 837 241 974 551 1 236 570 1 141 398 67 649 38 270 65 255
11 167 38 076 14 730 34 110 25 996 48 252
1 400 846 1 574 898 1 496 605
11 978 1 302 926 1 474 380 1 422 002
1 306 762 1 318 439 839 616 979 485 1 248 978 1 158 315 2 876 3 630 3 396
1 271 479 1 272 526 806 151 934 252 1 210 209 1 103 391 62 420 58 783 34 266
388 3 577 657 2 935 1 816 3 137 32 398 30 395 35 515
423 308
17 038 15 895 10 085 15 202 12 334 16 608 6 727
17 857 26 385 22 720 27 096 23 513 35 005
13 312 19 701 16 765 19 936 18 608 23 441
226 560 1 118
4 478 6 066 5 433 5 926 3 482 9 840 23 489 25 996 34 042
67 618 522 1 234 1 423 1 724 56 113 64 101 70 983
3 2 5
56 1 104 169
1 376 -11 505 12 355 29 176 25 566 31 335 13 160 10 841 11 852
19 233 14 936 35 078 56 272 38 207 66 514
6 305 6 390 8 825
6 855 4 451 3 027
-13 160 -10 841 -11 852
10 329 15 155 22 190
3 636 4 991 5 379
6 693 10 164 16 811
307 4 152 8 169 9 258 9 708 11 072
2 3 729 4 986 7 814 6 363 7 880
2 3 729 4 986 7 814 6 363 7 880
305 423 3 183 1 444 3 345 3 192
-307 -4 152 -8 169 -9 258 -9 708 -11 072
1 069 -15 657 4 186 19 918 15 858 20 263
364 1 473 4 770 3 101 4 657
364 1 473 4 770 3 101 4 657
705 -15 657 2 713 15 148 12 757 15 606