AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.03.1992

NAFTA a.s.

Aktuálna adresa od 23.03.1992

Naftárska 965, Gbely, 90845


Aktualizácia záznamu prebehla 8.júla 2016.
prenájom nehmotného majetku
vrtná činnosť spojená s ťažbou a otvárkov objavených ložísk
výroba a vývoj vrtných súprav
viazačské práce
potápačstvo
defektoskopia
získavanie jódu a brómu z podzemných vôd
revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových kotlov a tlakových nádob
ťažobná geológia a ložiskové inžinierstvo pre ťažbu živíc pri otvárke a ťažbe ložísk
brúsenie a leštenie kovov okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
opravy motorových vozidiel
banská záchranná služba
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
údržba, opravy a revízie vyhradených zariadení a servis pre sondy podzemných zásobníkov a plynové zariadenia
získavania jódu a brómu z podzemných vôd
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
činnosť ekonomických poradcov
plynoinštalatérstvo
projektovanie stavieb
projektovanie, príprava, výstavba a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch
projektovanie elektrických zariadení
uskladňovanie ekologicky závadných tekutých odpadov do podzemných priestorov
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
kopírovacie a rozmnožovacie práce
osobitné zásahy do zemskej kôry
laboratórne analýzy vody a zemného plynu
otvárka, príprava a dobývanie uhľovodíkov, ich úprava a zušľachťovanie
vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
poskytovanie záruky na zabezpečenie colného dlhu
intenzívne využívanie vyťažených podzemných priestorov na budovanie a prevádzkovanie podzemných zásobníkov plynu, ropy, príp. derivátov v spolupráci so zahraničnými partnermi
prenájom strojov, zariadení a vrtného náradia
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, hlavne:
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
rekultivácia kontaminovaných pôd
krajčírstvo
vedenie účtovníctva
montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn
vyhľadávanie a využívanie tepla geotermálnych vôd a stavby k tomu potrebných zariadení
montáž a demontáž protierupčného zariadenia a očisťovacej techniky
stolárstvo
práčovňa a súvisiace služby
dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát
bansko-meračské a geodetické práce
výroba plynu, dodávka plynu, uskladňovanie plynu
hľbenie /vŕtanie/ banských diel v tuzemsku i zahraničí
elektroinštalatérstvo
stavba strojov s mechanickým pohonom
vystrojovanie sond vrátane sond podzemných zásobníkov
výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
opravy karosérií
podlahárstvo/kladenie podlahových krytín/
kovoobrábanie
vykonávanie priemyselných stavieb
servis zabezpečovacích zariadení BH - SALA, záchranného evakuačného systému SAUVMATIC a TROLMATIC
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, na zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení
pohostinská činnosť
zámočníctvo
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
ubytovacie služby
diagnostika trasovania a porých podzemných trubných a kabelových vedení
projektovanie a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch
montáž a údržba koncových telekomunikačných zariadení a naväzujúcich vnútorných slaboprúdových rozvodov a ich pripojovaniek jednotnej telekomunikačnej sieti typu: pobočkové telefónne ústredne Ericsson a jeho PCM systémy; RR prenosové zariadenia Ericsson a Alcatel Telettra; telefaxov
projektová činnosť v investičnej výstavbe
automatizované spracovanie dát
vykonávanie školení
skrutkovanie pažníc a stupačiek
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely. vykonávanie technických prác pre geologický výskum a prieskum
rekultivácia kontaminovaných pôd
vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác, vrátane geotermálnych vôd
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
technik požiarnej ochrany
využitie geotermálnej energie podzemných vôd
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
opravy a vystrojovanie banských diel vybudovaných za účelom dobývania a uskladňovania uhľovodíkov a odpadov
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
diagnostika trasovania a porúch podzemných trubných a kabelových vedení
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
sprostredkovateľská činnosť
ekologická činnosť s využitím baktérií na rekultiváciu pôdy kontaminovanej ropnými produktami
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
výkup, rozvod plynu
revízie elektrických zariadení
banská záchranná služba
kováčstvo
projektovanie v rozsahu udeleného oprávnenia
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
nákup a predaj, uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov, mazivá, oleje
emisné kontroly motorových vozidiel
skladová evidencia
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
ekologická činnosť s využitím baktérií na rekultiváciu pôd
nákup a predaj zemného plynu
ťažba živíc vrátane intenzifikácie, úpravy a separácie vedľajších produktov, podzemné opravy sond
strojárenská a stavebno-montážna činnosť
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
vodoinštalatérstvo
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
správa bytového fondu
inžinierska činnosť
vykonávanie inžinierskych stavieb
výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy, periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, geologického prieskumu na špeciálne účely. Vykonávanie technických prác pre geologický výskum a prieskum.
zahranično-obchodná činnosť
vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
bansko-meračské a geodetické práce
kúrenárske práce
príprava, výstavba a prevádzka podzemných zásobníkov zemného plynu v tuzemsku, v rozsahu udeleného oprávnenia
vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
pokrývačstvo
cestná motorová doprava
prevádzkovanie autoumyvárne
činnosť účtovných poradcov
vrtné práce v zahraničí
prevádzka zariadení pre vzdelanie pracovníkov a výchovu učňov
tesárstvo
vykonávanie priemyselných stavieb
využitie geotermálnej energie podzemných vôd
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
výroba nástrojov
prenájom technologických plynárenských zariadení
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
revízia a opravy dýchacích zariadení, oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky
vykonávanie geologicko-prieskumných vrtných prác na vyhľadávanie ložísk, uhľovodíkov a iných nerastov
klampiarstvo
Obdobie
2.júla 1998 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
1.augusta 1997 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
25.novembra 1992 1.júla 1998
29.júna 2001 30.júna 2006
25.novembra 1992 28.júna 2001
25.novembra 1992 1.júla 1998
23.marca 1992 24.novembra 1992
2.júla 1998 21.júna 2005
1.augusta 1997 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
1.augusta 1997 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
15.októbra 1996 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
2.júla 1998 21.októbra 2004
2.júla 1998 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
2.júla 1998 30.júna 2006
25.novembra 1992 1.júla 1998
15.októbra 1996 21.októbra 2004
2.júla 1998 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
18.februára 2006 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
25.novembra 1992 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 1.júla 1998
25.novembra 1992 21.októbra 2004
22.júna 2005 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
22.októbra 2004 30.júna 2006
23.júla 1996 21.októbra 2004
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
23.júla 1996 21.októbra 2004
1.augusta 1997 22.septembra 2002
29.júna 2001 30.júna 2006
14.júla 1999 21.októbra 2004
25.novembra 1992 1.júla 1998
1.augusta 1997 30.júna 2006
14.júla 1999 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
22.októbra 2004 28.februára 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
29.júna 2001 21.júna 2005
18.januára 2000 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
23.septembra 2002 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
14.júla 1999 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
19.júna 2000 17.februára 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
14.júla 1999 21.októbra 2004
29.júna 2001 30.júna 2006
23.júla 1996 21.júna 2005
2.júla 1998 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
29.júna 2001 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
23.júla 1996 1.júla 1998
25.novembra 1992 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
15.októbra 1996 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
1.marca 2006 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
14.júla 1999 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
22.júna 2005 30.júna 2006
25.novembra 1992 1.júla 1998
25.novembra 1992 21.júna 2005
23.júla 1996 1.júla 1998
2.júla 1998 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 1.júla 1998
22.júna 2005 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
15.októbra 1996 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
29.júna 2001 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
1.augusta 1997 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.októbra 2004