AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.03.1992

NAFTA a.s.

Aktuálna adresa od 23.03.1992

Naftárska 965, Gbely, 90845


Aktualizácia záznamu prebehla 8.júla 2016.
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
bansko-meračské a geodetické práce
klampiarstvo
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
vykonávanie priemyselných stavieb
údržba, opravy a revízie vyhradených zariadení a servis pre sondy podzemných zásobníkov a plynové zariadenia
viazačské práce
nákup a predaj zemného plynu
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
technik požiarnej ochrany
výroba nástrojov
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
intenzívne využívanie vyťažených podzemných priestorov na budovanie a prevádzkovanie podzemných zásobníkov plynu, ropy, príp. derivátov v spolupráci so zahraničnými partnermi
diagnostika trasovania a porých podzemných trubných a kabelových vedení
emisné kontroly motorových vozidiel
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, na zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení
získavania jódu a brómu z podzemných vôd
vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
vykonávanie geologicko-prieskumných vrtných prác na vyhľadávanie ložísk, uhľovodíkov a iných nerastov
defektoskopia
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
vykonávanie školení
nákup a predaj, uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov, mazivá, oleje
vyhľadávanie a využívanie tepla geotermálnych vôd a stavby k tomu potrebných zariadení
vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových kotlov a tlakových nádob
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, geologického prieskumu na špeciálne účely. Vykonávanie technických prác pre geologický výskum a prieskum.
kovoobrábanie
prevádzkovanie autoumyvárne
laboratórne analýzy vody a zemného plynu
vykonávanie inžinierskych stavieb
práčovňa a súvisiace služby
správa bytového fondu
osobitné zásahy do zemskej kôry
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
vrtná činnosť spojená s ťažbou a otvárkov objavených ložísk
projektovanie, príprava, výstavba a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch
prenájom strojov, zariadení a vrtného náradia
ťažba živíc vrátane intenzifikácie, úpravy a separácie vedľajších produktov, podzemné opravy sond
výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
prevádzka zariadení pre vzdelanie pracovníkov a výchovu učňov
montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
skrutkovanie pažníc a stupačiek
ekologická činnosť s využitím baktérií na rekultiváciu pôdy kontaminovanej ropnými produktami
uskladňovanie ekologicky závadných tekutých odpadov do podzemných priestorov
ťažobná geológia a ložiskové inžinierstvo pre ťažbu živíc pri otvárke a ťažbe ložísk
rekultivácia kontaminovaných pôd
hľbenie /vŕtanie/ banských diel v tuzemsku i zahraničí
výroba a vývoj vrtných súprav
tesárstvo
stolárstvo
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
poskytovanie záruky na zabezpečenie colného dlhu
podlahárstvo/kladenie podlahových krytín/
plynoinštalatérstvo
rekultivácia kontaminovaných pôd
výroba plynu, dodávka plynu, uskladňovanie plynu
činnosť ekonomických poradcov
pokrývačstvo
revízia a opravy dýchacích zariadení, oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky
krajčírstvo
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely. vykonávanie technických prác pre geologický výskum a prieskum
vystrojovanie sond vrátane sond podzemných zásobníkov
montáž a údržba koncových telekomunikačných zariadení a naväzujúcich vnútorných slaboprúdových rozvodov a ich pripojovaniek jednotnej telekomunikačnej sieti typu: pobočkové telefónne ústredne Ericsson a jeho PCM systémy; RR prenosové zariadenia Ericsson a Alcatel Telettra; telefaxov
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
opravy karosérií
výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy, periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
využitie geotermálnej energie podzemných vôd
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
prenájom nehmotného majetku
cestná motorová doprava
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
otvárka, príprava a dobývanie uhľovodíkov, ich úprava a zušľachťovanie
projektovanie stavieb
vrtné práce v zahraničí
prenájom technologických plynárenských zariadení
činnosť účtovných poradcov
projektovanie a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
zahranično-obchodná činnosť
stavba strojov s mechanickým pohonom
skladová evidencia
kopírovacie a rozmnožovacie práce
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
potápačstvo
montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
elektroinštalatérstvo
servis zabezpečovacích zariadení BH - SALA, záchranného evakuačného systému SAUVMATIC a TROLMATIC
brúsenie a leštenie kovov okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
pohostinská činnosť
získavanie jódu a brómu z podzemných vôd
vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác, vrátane geotermálnych vôd
banská záchranná služba
revízie elektrických zariadení
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
vodoinštalatérstvo
strojárenská a stavebno-montážna činnosť
banská záchranná služba
diagnostika trasovania a porúch podzemných trubných a kabelových vedení
projektovanie v rozsahu udeleného oprávnenia
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
vedenie účtovníctva
ekologická činnosť s využitím baktérií na rekultiváciu pôd
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
vykonávanie priemyselných stavieb
výkup, rozvod plynu
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, hlavne:
sprostredkovateľská činnosť
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
využitie geotermálnej energie podzemných vôd
príprava, výstavba a prevádzka podzemných zásobníkov zemného plynu v tuzemsku, v rozsahu udeleného oprávnenia
automatizované spracovanie dát
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
inžinierska činnosť
prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
zámočníctvo
vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát
bansko-meračské a geodetické práce
kúrenárske práce
opravy a vystrojovanie banských diel vybudovaných za účelom dobývania a uskladňovania uhľovodíkov a odpadov
montáž a demontáž protierupčného zariadenia a očisťovacej techniky
opravy motorových vozidiel
ubytovacie služby
projektovanie elektrických zariadení
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
kováčstvo
projektová činnosť v investičnej výstavbe
Obdobie
15.októbra 1996 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
1.augusta 1997 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
1.augusta 1997 30.júna 2006
18.januára 2000 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
29.júna 2001 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
1.augusta 1997 22.septembra 2002
23.júla 1996 21.júna 2005
22.októbra 2004 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
22.júna 2005 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.júna 2005
22.októbra 2004 30.júna 2006
14.júla 1999 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
1.marca 2006 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
23.júla 1996 1.júla 1998
1.augusta 1997 21.júna 2005
22.júna 2005 30.júna 2006
15.októbra 1996 21.októbra 2004
15.októbra 1996 21.októbra 2004
29.júna 2001 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 28.júna 2001
2.júla 1998 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 1.júla 1998
25.novembra 1992 1.júla 1998
2.júla 1998 21.júna 2005
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 1.júla 1998
25.novembra 1992 1.júla 1998
25.novembra 1992 30.júna 2006
18.februára 2006 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
25.novembra 1992 1.júla 1998
1.augusta 1997 30.júna 2006
2.júla 1998 21.októbra 2004
22.októbra 2004 28.februára 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
14.júla 1999 21.októbra 2004
23.júla 1996 1.júla 1998
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
22.októbra 2004 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
2.júla 1998 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
29.júna 2001 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
29.júna 2001 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.októbra 2004
2.júla 1998 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
14.júla 1999 21.októbra 2004
1.augusta 1997 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 21.júna 2005
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 21.októbra 2004
23.júla 1996 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.septembra 2002 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
2.júla 1998 21.júna 2005
2.júla 1998 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
22.októbra 2004 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
19.júna 2000 17.februára 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
14.júla 1999 21.júna 2005
29.júna 2001 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
1.augusta 1997 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
15.októbra 1996 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
22.júna 2005 30.júna 2006
2.júla 1998 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
2.júla 1998 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
23.júla 1996 21.októbra 2004
25.novembra 1992 1.júla 1998
14.júla 1999 21.októbra 2004
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 1.júla 1998