AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.12.2006

OPTIK - STUDIO s.r.o.

Aktuálna adresa od 05.03.2010

53, Malá Bara, 07632
(historické adresy)

Od 23.12.2006 46, Veľká Bara, 07632


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
79 200 87 507 99 029 47 077 54 931 54 339 40 366 42 385 89 067
17 842 30 248 40 398 3 889 5 056 6 222 1 071 4 268 9 532
17 842 30 248 40 398 3 889 5 056 6 222 1 071 4 268 9 532
17 842 30 248 40 398 3 889 5 056 6 222 1 071 4 268 9 532
60 740 56 645 58 024 43 188 49 875 48 117 39 295 38 117 79 535
48 120 46 496 45 271 41 197 40 334 36 013 32 546 31 580 38 100
48 120 46 496 45 271 41 197 40 334 36 013 32 546 31 580 38 100
6 289 6 379 10 827 301 1 258 1 240 1 615 1 783 233
6 277 6 379 10 827 301 1 258 1 240 1 615 1 103 233
6 277 6 379 10 827 301 1 258 1 240 1 615 1 103 233
12 680
6 331 3 770 1 926 1 690 8 283 10 864 5 134 4 754 41 202
6 063 3 671 1 402 1 660 6 703 10 314 4 289 3 266 31 216
268 99 524 30 1 580 550 845 1 488 9 986
618 614 607
607
618 614
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
79 200 87 507 99 029 47 077 54 931 54 339 40 366 42 385 89 067
28 147 24 040 22 790 17 578 11 416 8 921 1 666 2 520 7 605
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 639 6 639 6 639 6 639
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 639 6 639 6 639 6 639
664 665 664 664 664 664 664 664 664
664 665 664 664 664 664 664 664 664
16 735 16 810 10 274 4 112 1 619 -5 638 -4 783 302 -7 797
16 735 16 810 10 274 4 112 1 619 19 200 19 200 19 200 11 101
-24 838 -23 983 -18 898 -18 898
4 108 -75 5 212 6 162 2 493 7 256 -854 -5 085 8 099
51 053 63 467 76 239 29 499 43 515 45 418 38 700 39 865 81 462
6 420 18 545 29 187 413 366 308 255 193 163
615 547 493 413 366 308 255 193 163
5 805 17 998 28 694
44 633 44 377 34 297 26 086 43 149 45 110 38 445 39 672 80 531
7 285 8 044 3 686 6 666 19 820 12 164 10 205 8 744 11 307
7 285 8 044 3 686 6 666 19 820 12 164 10 205 8 744 11 307
33 618 33 718 25 733 17 133 24 133 29 133 26 133 29 133 69 133
858 294 994 634 598 1 351 689 1 027 392
533 165 593 388 370 871 423 271 208
2 339 2 156 3 291 1 265 -1 772 1 591 995 497 -509
768
768
545 12 755 3 000