AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.12.2006

OPTIK - STUDIO s.r.o.

Aktuálna adresa od 05.03.2010

53, Malá Bara, 07632
(historické adresy)

Od 23.12.2006 46, Veľká Bara, 07632

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
121 971 110 225 111 790
122 046 110 859 121 011 109 150 106 629 93 805 86 883 93 307 73 921
121 971 110 225 111 704 106 241 105 831 93 718 85 522 89 852 73 921
86 2 634 298
1 027
8 900
75 634 321 275 500 87 1 361 2 428
113 997 107 297 112 431 100 115 102 098 84 492 86 878 96 073 65 665
56 855 47 080 47 016 44 002 42 087 39 580 32 301 31 759 27 440
8 129 8 283 4 454 2 108 1 401 2 363 804 148 96
10 558 18 051 27 824 36 936 39 150 25 426 31 427 37 604 23 196
24 379 18 765 25 807 15 891 18 260 15 252 19 148 7 817 9 670
17 392 13 321 18 354 11 526 13 190 11 057 13 720 5 777 7 065
5 972 4 549 6 335 3 425 4 059 3 252 4 609 1 572 2 162
1 015 895 1 118 940 1 011 943 819 468 443
111 111 56 33
12 406 12 050 6 549 1 167 1 167 1 848 3 198 5 263 5 263
12 406 12 050 6 549 1 167 1 167 1 848 3 198 5 263 5 263
1 559 2 957 725 11 23 13 482
8 049 3 562 8 580 9 035 4 531 9 313 5 -2 766 8 256
46 429 36 811 32 496 25 829 23 491 26 349 20 990 21 368 23 189
53 232 216 841 1 5
1 1
1 1
53 232 216 841 4
2 371 2 865 2 302 1 449 1 310 1 109 740 172 162
558 1 073 717
558 1 073 717
1 813 1 792 1 585 1 449 1 310 1 109 740 172 162
-2 371 -2 865 -2 302 -1 396 -1 078 -893 101 -171 -157
5 678 697 6 278 7 639 3 453 8 420 106 -2 937 8 099
1 570 772 1 066 1 477 960 1 164 960 2 148
1 570 772 1 066 1 477 960 1 164 960 2 148
4 108 -75 5 212 6 162 2 493 7 256 -854 -5 085 8 099