AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.01.2007

Max-Pro s.r.o.
(historické názvy)

Od 30.01.1996 BDV, s.r.o., Humenné

Aktuálna adresa od 20.07.2015

Južná trieda 8, Košice, 04001
(historické adresy)

Od 26.01.2010 Murgašova 3, Košice, 04001

Od 20.03.2007 Mäsiarska 57, Košice, 04001

Od 22.01.2007 Mäsiarska 59, Košice, 04001

Od 14.07.2004 Čsl. armády 1377, Humenné, 06601

Od 30.01.1996 Iljikčana 1, Humenné, 06601

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
300 149 460 539 449 760 495 025 456 578 477 297 451 774 468 304 410 364 441 004
298 037 460 539 446 415 454 250 443 636 475 114 450 504 466 866 410 364 441 004
40 655
2 112 3 345 120 12 942 2 183 1 270 1 438
333 082 194 763 259 154 302 755 193 567 183 798 256 566 271 714 238 799 226 153
4 372 4 188 3 462 4 866 2 629 2 965 2 335 2 307 3 942 2 847
160 867 55 781 130 510 121 107 51 139 51 534 52 520 42 025 39 000 21 496
23 265 12 661 12 794 12 315 12 373 12 339 11 465 11 948 12 307 12 511
911 850 793 1 027 994 2 156 794 848 706 687
136 023 112 496 106 129 120 001 120 818 109 495 185 202 209 251 176 406 182 831
30 728
7 644 8 787 5 466 12 711 5 614 5 309 4 250 5 335 6 438 5 781
-32 933 265 776 190 606 192 270 263 011 293 499 195 208 196 590 171 565 214 851
132 798 400 570 312 443 328 277 389 868 420 615 395 649 422 534 367 422 416 661
1 700 5 27 -843 3 894 3 114
5 27 311 765 309
1 700 -1 154 3 129 2 805
23 849 23 513 29 541 34 696 81 741 138 471 148 980 155 989 166 664 173 404
18 848 14 662 18 840 23 440 70 768 90 008 96 146 105 136 112 112 115 550
37 20 12 29 5 6 1
4 964 8 851 10 681 11 244 10 944 48 458 52 834 50 853 54 546 57 853
-22 149 -23 513 -29 541 -34 696 -81 741 -138 466 -148 953 -156 832 -162 770 -170 290
-55 082 242 263 161 065 157 574 181 270 155 033 46 255 39 758 8 795 44 561
4 294 64 043 41 141 184 960 961 965 1 019 1 105 59
-59 376 178 220 119 924 157 390 180 310 154 072 45 290 38 739 7 690 44 502