AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 11.07.2006

LUCRAT spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 13.02.2007

Sokolská 88, Zvolen, 96001
(historické adresy)

Od 11.07.2006 Nám. Š. Moyzesa 2, Banská Bystrica, 97401


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
213 230 225 503 173 826 209 506 210 654 197 444 206 656 204 327 201 466 202 872
132 452 18 800 169 289 169 289 169 289 169 288 169 389 177 789 186 189 194 489
132 452 18 800 169 289 169 289 169 289 169 288 169 389 177 789 186 189 194 489
23 000 169 289 169 289 169 289 169 288 169 289 169 289 169 289 169 289
109 452 18 800 100 8 500 16 900 25 200
80 778 206 703 4 537 40 217 41 365 28 156 37 267 26 538 15 277 8 383
68 711 41 622 3 729 5 856 4 103 4 240 4 804 5 969 4 594 2 958
12 449 822 2 058 3 778 1 840 4 240 4 240 4 120 4 240 2 958
776 593 407 592 44 1 849 354
55 486 40 207 1 671 1 671 1 671 520
12 067 165 081 808 34 361 37 262 23 916 32 463 20 569 10 683 5 425
12 067 165 081 808 34 361 37 262 23 916 32 463 20 569 10 683 5 425
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
213 230 225 503 173 826 209 506 210 654 197 444 206 656 204 327 201 466 202 872
166 294 182 097 149 649 114 744 127 583 121 118 112 390 106 996 104 019 101 745
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 638 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 638 6 639 6 639 6 639 6 639
175 458 143 010 134 523 120 944 114 480 105 651 100 228 97 381 94 967 93 576
-15 803 32 448 8 487 -12 839 6 464 8 829 5 523 2 976 2 413 1 530
46 936 43 406 24 177 94 762 83 071 76 326 94 266 97 331 97 447 101 127
29 17 15 15 14 15 15 15 15 15
27 344 17 647 2 413 32 627 32 187 26 038 20 530 14 241 8 308 5 558
16 658 15 870 15 576 10 576 8 011 2 264 2 329 2 981
2 344 556 602 324 172 172
358 9 106 2 413 16 155 16 287 15 982 12 519 11 977 5 807 2 405
7 984 7 985 -520
19 563 25 742 21 749 62 120 50 870 50 273 73 721 83 075 89 124 95 554