AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 11.07.2006

LUCRAT spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 13.02.2007

Sokolská 88, Zvolen, 96001
(historické adresy)

Od 11.07.2006 Nám. Š. Moyzesa 2, Banská Bystrica, 97401

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
252 620 18 325 7 471 21 650 42 700 30 990 24 530 23 336 19 187
700 1 065
12 620 17 425 6 406 21 650 27 700 30 990 24 530 23 336 19 187
240 000 200 15 000
15 603 211 398 8 435 20 126 13 048 30 730 21 972 18 453 26 316 18 090
5 288 1 421 135 3 583 2 506 5 583 2 788 2 153 1 675 4 266
6 098 21 333 8 285 12 889 9 956 24 661 10 222 7 377 16 306 5 345
2 623 634 3 158 324
921 291 15 496 262 486 562 497 79
8 400 8 400 8 300 8 400
169 289
673 18 430 26 35
-15 603 41 222 9 890 -12 655 8 602 11 970 9 018 6 077 -2 980 1 097
-11 386 -10 134 9 705 -9 001 9 188 -2 544 17 980 15 000 5 355 9 576
138 808 47 172 8 873 2 537
2 219
24
138 808 23 172 8 873 318
200 149 324 184 419 227 2 074 1 803 2 483 1 689
1 629
7 4 6 5
193 145 324 184 419 221 2 069 1 803 2 483 60
-200 -149 -186 -184 -419 581 -2 027 -1 631 6 390 848
-15 803 41 073 9 704 -12 839 8 183 12 551 6 991 4 446 3 410 1 945
8 625 1 217 1 719 3 722 1 468 1 470 997 415
-15 803 32 448 8 487 -12 839 6 464 8 829 5 523 2 976 2 413 1 530