AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.11.1999

PLIP s.r.o.

Aktuálna adresa od 15.05.2017

Kozia 21, Bratislava, 81103
(historické adresy)

Od 05.11.1999 Banšelova 3, Bratislava, 82104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[64] Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[90] Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92
[92] Ostatné fondy (427, 42X)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
290 766 329 878 460 221 412 889 355 929 289 398 122 340 122 733 123 028
181 694 193 299 217 330 239 607 245 565 205 910 53 312 59 792 66 272
181 694 193 299 217 330 239 607 245 565 205 910 53 312 59 792 66 272
6 352 6 352 6 352 6 352 6 352 6 352 6 352 6 352 6 352
156 908 148 605 157 557 160 757 167 124 168 220 38 496 44 976 51 456
18 434 29 878 44 957 64 034 63 625 22 874
8 464 8 464 8 464 8 464 8 464 8 464 8 464 8 464
108 480 135 990 241 698 172 532 109 764 83 488 69 028 62 941 56 756
5 618 1 429 2 158 6 014 5 873
5 618 1 429 2 158 6 014 5 873
10 489 23 989 156 3 005 3 788 2 446 1 385 1 041 770
7 210 2 233 76 2 296 3 235 2 105 1 385 1 041 770
7 210 2 233 76 2 296 3 235 2 105 1 385 1 041 770
21 057 393
80
3 279 699 316 553 341
92 373 110 572 239 384 163 513 100 103 81 042 67 643 61 900 55 986
90 139 109 394 232 125 150 736 90 126 67 348 67 149 60 648 55 239
2 234 1 178 7 259 12 777 9 977 13 694 494 1 252 747
592 589 1 193 750 600
13
592 589 1 180 750 600
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
290 766 329 878 460 221 412 889 355 929 289 398 122 340 122 733 123 028
83 364 113 939 112 382 112 243 122 931 118 458 121 560 121 056 122 574
7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636
7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636
135 446 135 446 135 446 135 446 135 446 135 446 135 446 135 446 135 446
764 764 460 460 460 460 435
764 764 460 460 460 460 435
435 435
435 435
-29 907 -31 464 -31 909 -20 611 -25 084 -21 982 -22 461 -20 943 -23 146
2 203
-29 907 -31 464 -31 909 -20 611 -25 084 -21 982 -22 461 -23 146 -23 146
-30 575 1 557 749 -10 688 4 473 -3 102 504 -1 518 2 203
207 402 215 939 347 839 300 646 232 998 170 940 780 1 677 454
196 002 253 71 12
226 72
276 181 71 12
195 500
9 437 20 892 45 203 299 232 232 340 170 480 480 1 207
3 972 2 609 32 756 5 423 16 921 727
3 972 2 609 32 756 5 423 16 921 727
15 520 732 285 124 208 342 170 000
945 558 3 933 3 974 3 589
1 966 258 2 194 2 781 2 343
678 1 456 5 222 1 778 1 145 480 480 480
1 876 491 366 152
1 963 2 094 4 365 1 402 658 460 300 470 454
1 763 1 894 3 945 995 458 470 454
200 200 420 407 200 460 300
192 700 298 200