AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.11.1999

PLIP s.r.o.

Aktuálna adresa od 15.05.2017

Kozia 21, Bratislava, 81103
(historické adresy)

Od 05.11.1999 Banšelova 3, Bratislava, 82104

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[53] Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
107 970 140 971 365 832 357 666 98 638 22 081 15 601 10 885
119 766 164 370 372 467 360 155 98 638 22 080 15 601 10 885 13 402
13 325
107 970 140 971 365 832 357 666 98 638 22 080 15 601 10 885
1 000
11 796 23 399 6 635 1 489 77
140 878 152 394 354 825 368 110 92 941 24 545 14 541 11 851 11 122
56 078 53 164 143 336 137 511 31 604 389
22 202 31 776 79 036 102 290 25 376 6 617 7 210 4 462 3 472
26 777 37 974 100 895 88 265 13 769
19 334 28 462 70 723 61 970 9 674
6 751 7 453 24 790 21 680 3 359
692 2 059 5 382 4 615 736
2 740 3 617 2 536 2 892 2 072 520 520 520 520
24 270 24 031 27 944 28 235 19 896 17 403 6 480 6 480 6 480
24 270 24 031 27 944 28 235 19 896 17 403 6 480 6 480 6 480
7 925
175 175
8 811 1 832 1 078 992 49 5 156 650
-21 112 11 976 17 642 -7 955 5 697 -2 465 1 060 -966 2 280
29 690 56 031 143 460 117 865 41 658 15 463 8 391 6 034 9 853
1
1
1
9 463 9 440 16 230 1 773 291 158 76 72 77
8 500 8 500 14 200
8 500 8 500 14 200
1
2 029
963 940 1 773 291 158 76 72 77
-9 463 -9 440 -16 230 -1 773 -291 -157 -76 -72 -77
-30 575 2 536 1 412 -9 728 5 406 -2 622 984 -1 038 2 203
979 663 960 933 480 480 480
979 663 960 933 480 480 480
-30 575 1 557 749 -10 688 4 473 -3 102 504 -1 518 2 203