AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.09.2002

HYPH, s.r.o.

Aktuálna adresa od 27.05.2010

J. Matušku 2800/27, Topoľčany, 95501
(historické adresy)

Od 17.10.2006 Streďanská 61, Topoľčany, 95501

Od 21.09.2006 Stredňanská 61, Topoľčany, 95501

Od 09.09.2002 Hrebendova 3, Bratislava, 81102


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
148 839 119 192 113 032 78 837 62 943 32 258 26 100 34 488 48 211
24 794 12 254 22 027 31 801 10 812 11 962 3 689 4 723 8 056
24 794 12 254 22 027 31 801 10 812 11 962 3 689 4 723 8 056
24 794 12 254 22 027 31 801 10 812 11 962 3 689 4 723 8 056
124 045 106 938 91 005 47 036 52 131 20 296 22 411 29 765 40 155
17 259 11 237 8 653 8 847 7 067 9 129 8 756 7 579 7 760
16 528 10 489 7 856 8 187 6 469 8 559 8 739 7 569 7 411
731 748 797 660 598 570 17 10 349
106 786 95 701 82 352 38 189 45 064 11 167 13 655 22 186 32 395
106 786 95 701 82 352 38 189 45 064 11 167 13 655 22 186 32 395
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
148 839 119 192 113 032 78 837 62 943 32 258 26 100 34 488 48 211
98 033 79 999 64 077 45 956 36 980 27 692 21 785 23 106 19 441
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
664 664 664 664 664 449 223 40 40
72 696 56 773 38 653 29 676 20 389 14 697 10 403 12 762 9 425
18 034 15 923 18 121 8 977 9 288 5 907 4 520 3 665 3 337
50 806 39 193 48 955 32 881 25 963 4 566 4 315 11 382 28 770
1 262 1 126 1 062 988 943 872 800 737 679
47 738 37 780 47 354 31 619 24 643 3 376 3 073 10 419 27 773
103 220 83 196 133 89 322 172
2 253 1 087 1 364 1 910 1 772 1 344 1 125 1 062 1 020
5 291 3 049 5 147 2 698 2 675 1 899 1 472 1 244 1 078
40 091 33 424 40 843 26 928 20 000 387 7 791 25 503
1 806 287 539 274 377 318 442 226 318