AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.09.2002

HYPH, s.r.o.

Aktuálna adresa od 27.05.2010

J. Matušku 2800/27, Topoľčany, 95501
(historické adresy)

Od 17.10.2006 Streďanská 61, Topoľčany, 95501

Od 21.09.2006 Stredňanská 61, Topoľčany, 95501

Od 09.09.2002 Hrebendova 3, Bratislava, 81102

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
98 875 80 381 85 538 64 629 59 415 53 969 49 082 46 490 47 048
97 929 80 380 84 180 64 623 59 317 53 969 49 082 46 490 47 048
946 1 1 358 6 98
75 849 61 483 62 419 53 088 47 550 46 329 43 235 41 738 42 663
14 709 9 103 11 601 7 260 7 023 8 965 5 946 5 985 7 093
13 446 11 118 11 289 10 251 16 158 16 080 17 483 17 103 17 750
35 285 30 228 28 587 25 844 21 460 18 563 15 921 14 747 14 243
267 111 171 167 148 152 143 172 48
10 980 9 773 9 774 8 504 2 150 2 227 3 433 3 333 3 333
1 162 1 150 997 1 062 611 342 309 398 196
23 026 18 898 23 119 11 541 11 865 7 640 5 847 4 752 4 385
69 774 60 159 61 290 47 112 36 136 28 924 25 653 23 402 22 205
1 2 3 3
1 2 3 3
108 108 109 114 108 68 53 56 54
108 108 109 114 108 68 53 56 54
-108 -108 -109 -114 -108 -67 -51 -53 -51
22 918 18 790 23 010 11 427 11 757 7 573 5 796 4 699 4 334
4 884 2 867 4 889 2 450 2 469 1 666 1 276 1 034 997
18 034 15 923 18 121 8 977 9 288 5 907 4 520 3 665 3 337