AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.11.2005

CYRMA s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.06.2007

Zdravotno - sociálne centrum 667, Trstice, 92542
(historické adresy)

Od 01.11.2005 Priečna 1097/16, Galanta, 92401


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
319 622 269 992 206 562 284 396 230 931 220 463 219 905 262 410 217 597
6 626 7 272 11 972 16 672 10 853 16 166 18 203 7 554 9 821
6 626 7 272 11 972 16 672 10 853 16 166 18 203 7 554 9 821
6 626 7 272 11 972 16 672 10 853 16 166 18 203 7 554 9 821
312 996 262 720 194 590 267 724 220 078 204 297 201 702 254 856 207 776
2 4 200
16 757 15 271 14 419 14 984 16 495 54 941 49 869 31 245 43 492
16 274 14 674 13 830 13 391 12 488 21 943 22 813 21 453 18 586
19 1 131 2 811 1 347 1 965 3 366
464 597 589 462 1 196 32 998 25 709 7 827 21 540
296 239 247 449 180 171 252 740 203 583 149 354 147 633 223 611 164 284
296 239 247 449 180 171 252 740 203 583 149 354 147 633 223 611 164 284
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
319 622 269 992 206 562 284 396 230 931 220 463 219 905 262 410 217 597
306 410 257 648 199 355 148 013 104 515 60 871 215 908 259 614 214 703
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
664 664 664 664 664 664 664 664 664
250 344 192 051 140 709 97 211 53 567 164 311 207 398 156 845
48 762 58 293 51 342 43 498 43 644 53 567 44 293 44 912 50 554
13 212 12 344 7 207 136 383 126 416 159 592 3 997 2 796 2 894
523 961 914 881 855 829 762 693 585
12 689 11 383 6 293 135 502 125 561 158 582 3 235 2 103 2 309
7 019 5 801 2 272 9 095 771 2 235 962 147 383
3 423 2 579 2 325 2 287 2 004 16 128 1 563 1 452 1 427
872 2 093 991 220 167 2 603 234 45 45
1 375 910 705 123 900 122 619 137 616 476 459 454
181