AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.11.2005

CYRMA s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.06.2007

Zdravotno - sociálne centrum 667, Trstice, 92542
(historické adresy)

Od 01.11.2005 Priečna 1097/16, Galanta, 92401

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
213 460 191 610 182 972 165 008 152 050 150 717 139 208 130 744 126 526
211 405 191 610 182 972 165 008 151 339 150 717 139 208 130 744 126 523
2 055 711 3
147 991 117 330 117 590 109 482 96 551 81 209 81 400 70 802 58 227
12 062 11 344 8 882 9 900 5 353 6 951 9 687 8 773 14 690
79 301 54 071 60 309 57 022 49 929 37 195 37 841 33 893 18 956
53 012 45 229 42 608 37 782 35 387 31 560 29 339 25 517 22 214
64 55 89 56 70 55 67 118
2 896 4 700 4 700 4 098 5 313 5 313 4 351 2 267 2 267
656 1 931 1 002 624 499 135 115 234 100
65 469 74 280 65 382 55 526 55 499 69 508 57 808 59 942 68 299
120 042 126 195 113 781 98 086 96 057 106 571 91 680 88 078 92 877
10 23 19 15
10 23 19 15
122 118 122 108 74 586 571 949 966
122 118 122 108 74 586 571 949 966
-122 -118 -122 -108 -74 -576 -548 -930 -951
65 347 74 162 65 260 55 418 55 425 68 932 57 260 59 012 67 348
16 585 15 869 13 918 11 920 11 781 15 365 12 967 14 100 16 794
48 762 58 293 51 342 43 498 43 644 53 567 44 293 44 912 50 554