AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.04.1993

NIPOL, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 28.03.2007

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011
(historické adresy)

Od 14.04.1993 nám. Slobody 6, Piešťany, 92101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
505 794 478 521 460 370 463 009 300 197 5 179 9 542 13 465 176
48 884 51 731 55 677 67 837
560 948 2 159
948 2 159
560
48 324 51 731 54 729 65 678
23 190 24 562 22 837 24 059
22 609 26 756 29 903 36 931
1 258 413 1 989 4 688
1 267
261 868 201 790 149 693 110 172 197 5 179 9 542 13 465 176
115 044 89 740 77 854 43 734
115 044 89 740 77 854 43 734
21 184 17 365 15 048 14 427 189 4 551 9 366 13 289
13 737 13 737 14 035 14 035
13 737 13 737 14 035 14 035
7 447 3 628 1 013 392 189 4 551 9 366 13 289
120 796 88 897 54 486 40 026 8 628 176 176 176
102 138 88 897 54 486 40 026 176 176 176
207 804 330 9 508
101 931 88 093 54 156 30 518 176 176 176
18 658
628
8
4 844 5 788 2 305 11 985
4 844 5 788 2 305 11 985
195 042 225 000 255 000 285 000 300 000
165 000 195 000 225 000 255 000 270 000
30 042 30 000 30 000 30 000 30 000
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
505 794 478 521 460 370 463 009 300 197 5 179 9 542 13 465 176
85 879 67 000 52 342 45 058 4 088 4 219 -133 271 -124 665 -133 925
16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597
16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597
195 332 195 332 195 332 195 332 152 332 146 332 332 332 332
1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660
1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660
-146 589 -161 247 -168 530 -166 501 -160 370 -151 860 -143 254 -152 514 -151 702
-146 589 -161 247 -168 530 -166 501 -160 370 -151 860 -143 254 -152 514 -151 702
18 879 14 658 7 283 -2 030 -6 131 -8 510 -8 606 9 260 -812
419 915 411 521 408 028 417 951 296 109 960 142 813 138 130 134 101
765 323 204 100 343 343 343
765 323 204 100 343 343 343
408 856 406 136 405 827 416 286 296 109 960 142 470 137 787 133 758
384 146 329 757 184 788 191 384 60 000 120
3 412 1 623 86 784 60 000 120
380 734 328 134 184 702 190 600
52 641 203 662 211 780
235 149 141 510 136 197 79 630
8 872 7 560 6 034 4 861
5 554 5 127 4 083 3 269
6 052 6 935 3 622 1 833 960 960 960 1 470 524
4 232 4 116 3 638 3 159 53 604
10 294 5 062 1 997 1 565
2 015 2 162 938 659
8 279 2 900 1 059 906