AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.12.1999

MCST, a.s.

Aktuálna adresa od 29.12.1999

Vajnorská 136, Bratislava, 83261


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[6] Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[19] Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[23] Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[37] Výrobky (123) - /194/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[40] Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[47] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[51] Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[93] Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)
[94] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[103] Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)
[106] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)
[108] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
5 373 130 6 444 494 6 892 012 6 668 230 6 221 748 5 059 598 4 905 759 5 270 171 5 033 479
83 676 28 397 28 569 43 815 18 440 6 275 4 870 8 454 58 325
89 45 787
89
45 787
80 119 24 685 24 702 39 995 14 613 3 273 4 023 7 290 11 042
53 485 916 1 349 1 780 2 213 2 644 3 076 4 098
34 848 13 754 23 786 38 646 12 833 1 060 1 379 4 214 6 944
45 218
10 446
3 557 3 712 3 867 3 820 3 738 3 002 847 1 164 1 496
3 557 3 712 3 867 3 820 3 738 3 002 847 1 164 1 496
4 152 903 4 381 734 4 668 801 4 582 511 4 552 612 4 456 057 4 663 734 5 048 412 4 804 138
3 192 556 3 296 630 3 613 634 3 616 000 3 760 159 3 773 801 3 745 413 3 947 895 3 746 624
5 170 10 256 13 694 14 716 15 041 15 945 16 972 20 696
3 187 386 3 286 374 3 599 940 3 601 284 3 745 118 3 757 856 3 728 441 3 927 199 3 745 715
909
356 733 358 924 353 288 205 473 200 601 202 462 209 163 187 906 361 280
361 280
335 548 335 048 334 548 184 148 183 148 182 148 181 448 179 448
21 185 23 876 18 740 21 325 17 453 20 314 27 715 8 458
593 457 622 907 667 238 699 258 576 541 469 578 687 402 881 452 677 211
548 385 480 057 490 392 470 388 442 696 445 493 505 185 740 056 509 671
1 616 1 455 623 623
546 769 478 602 489 769 469 765 442 696 445 493 505 185 740 056 509 671
2 450 2 728 2 328 8 302 27 5 967 599 361
42 622 140 122 174 518 220 568 133 818 18 118 181 618 141 396 167 179
10 157 103 273 34 641 61 780 15 311 10 216 21 756 31 159 19 023
4 598 3 730 3 716 3 356 4 705 2 770 4 391 3 865 7 544
5 559 99 543 30 925 58 424 10 606 7 446 17 365 27 294 11 479
1 136 551 2 034 363 2 194 642 2 041 904 1 650 696 597 266 237 155 213 305 171 016
1 088 429 1 209 471 2 029 805 1 914 986 1 597 989 514 151 225 365 135 771 96 872
2 252 664 161 6 587 6 123 15 207 19 079 11 790 6 605 3 215
45 870 160 731 158 250 120 795 37 500 64 036 70 929 70 929
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
5 373 130 6 444 494 6 892 012 6 668 230 6 221 748 5 059 598 4 905 759 5 270 171 5 033 479
1 412 765 1 405 785 1 430 024 1 435 001 1 454 461 1 424 512 1 500 956 1 448 623 1 654 665
33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194
33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
1 857 2 012 2 167 2 120 2 038 1 302 -853 -535 -4 852
1 857 2 012 2 167 2 120 2 038 1 302 -853 -535 -4 852
1 362 860 1 388 026 1 383 048 1 412 590 1 383 775 1 376 977 1 406 325 1 464 997 1 631 549
1 517 547 1 542 713 1 537 735 1 567 277 1 538 462 1 531 664 1 561 012 1 619 684 1 631 549
-154 687 -154 687 -154 687 -154 687 -154 687 -154 687 -154 687 -154 687
8 215 -24 086 4 976 -19 542 28 815 6 400 55 651 -55 672 -11 865
3 960 365 5 038 709 5 461 988 5 233 229 4 767 287 3 635 086 3 403 433 3 706 148 3 378 726
1 970 068 2 991 938 3 675 370 3 820 790 3 603 164 2 797 814 2 643 434 2 659 904 2 500 001
1 891 374 2 909 223 3 591 252 3 735 271 3 505 711 2 702 418 2 527 688 2 518 766 2 402 586
1 891 374 2 909 223 3 591 252 3 735 271 3 505 711 2 702 418 2 527 688 2 518 766 2 402 586
50 473 50 473 50 473 50 473 57 473 57 473 61 072 65 409
4 022 5 484 6 947 8 409
1 146 1 145 1 086 1 024 896 848 768 743 734
27 075 27 075 27 075 27 075 30 675 37 075 53 906 74 986 96 206
475
1 983 477 2 038 002 1 777 722 1 396 722 1 155 749 830 714 754 831 1 040 223 873 324
1 962 023 2 023 230 1 762 920 1 380 906 1 107 719 630 926 608 109 849 502 738 571
62 316 62 461 65 496 65 496 92 006 58 007 40 727 82 482
1 899 707 1 960 769 1 697 424 1 315 410 1 015 713 572 919 567 382 767 020 738 571
3 238 3 738 3 738 35 008 182 638 115 273 93 298 93 769
129 38 90 85 107 67 30 40 8
8 632 4 313 3 331 3 683 3 549 9 392 7 152 11 376 6 683
7 106 1 517 1 037 1 390 2 625 880 17 203 53 134 2 295
5 587 5 666 6 606 6 920 6 741 6 811 7 064 32 873 31 998
6 820 8 769 8 896 15 717 8 374 6 558 5 168 6 021 5 401
6 820 8 769 8 896 15 717 8 374 6 558 5 168 6 021 5 401
1 370 115 400 88
1 370 115 400 88