AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.12.1999

MCST, a.s.

Aktuálna adresa od 19.09.2023

Vajnorská 136, Bratislava - Mestská Časť Nové Mesto, 83104
(historické adresy)

Od 28.12.1999 Vajnorská 136, Bratislava, 83261

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
443 637 369 758 504 699 388 774 571 427 414 047 406 654 1 796 440 512 301 210 006
440 259 369 739 504 699 388 773 571 356 413 989 406 654 1 796 383 512 285 209 995
337 451 250 795 426 561 53 833 509 518 289 072 324 563 642 452 407 863 99 817
4 136 4 746
79 992 114 293 73 058 282 527 61 111 64 211 82 090 1 148 218 92 605 78 817
10 500 4 650 52 059 133 2 5 145 2 000
12 316 1 5 080 354 594 60 704 1 1 577 1 926 29 361
420 722 347 409 529 090 376 995 581 923 365 668 385 696 1 751 455 570 679 219 728
75 792 86 925 204 777 32 494 244 709 41 469 148 101 504 172 270 130 19 049
29 068 37 764 23 630 42 380 29 447 17 715 23 913 21 263 29 481 20 928
-16 400 7 438 8 561 7 281 7 281
108 837 82 275 156 952 183 309 128 910 153 098 62 557 1 075 366 46 757 43 394
113 918 116 654 121 946 114 642 155 078 125 418 121 622 123 846 119 897 123 491
82 029 84 114 88 798 83 164 113 313 90 994 88 597 92 447 88 536 89 263
28 051 28 580 29 904 28 001 38 113 30 778 29 879 28 235 27 925 30 492
3 838 3 960 3 244 3 477 3 652 3 646 3 146 3 164 3 436 3 736
18 456 9 183 10 477 11 130 10 994 10 683 11 598 11 549 30 713 5 756
8 017 12 391 9 960 15 795 12 196 3 976 2 870 3 926 53 576 13 498
8 017 12 391 9 960 15 795 12 196 3 976 2 870 3 926 53 576 13 498
2 655 3 921
2 882 2 183 1 062 -6 480 54 4 833 5 249 3 455 -2 221 -6 937
61 097 34 286 125 535 1 038 1 225 597 11 144 549
19 537 22 330 -24 391 11 778 -10 567 48 321 20 958 44 928 -58 394 -9 733
203 746 158 124 114 260 94 577 167 563 133 563 163 521 186 724 151 565 95 263
3 378 19 71 59 57 16 11
3 000 8 2 1
3 000 8 2 1
13 14
378 19 71 59 36 10
6 350 6 613 4 439 4 004 12 476 15 038 5 599 5 323 3 147 2 781
3 855 3 238 500 9 486 12 511 3 207 3 023 29
3 855 9 486 12 511
3 238 500 3 207 3 023 29
31 4
2 495 3 375 3 939 4 004 2 990 2 527 2 361 2 300 3 118 2 777
-2 972 -6 594 -4 439 -4 004 -12 405 -14 979 -5 599 -5 266 -3 131 -2 770
16 565 15 736 -28 830 7 774 -22 972 33 342 15 359 39 662 -61 525 -12 503
4 325 7 521 -4 744 2 798 -3 430 4 527 8 959 -15 989 -5 853 -638
4 353 4 830 392 213 442 1 666 1 558 3 268 3 080 1 064
-28 2 691 -5 136 2 585 -3 872 2 861 7 401 -19 257 -8 933 -1 702
12 240 8 215 -24 086 4 976 -19 542 28 815 6 400 55 651 -55 672 -11 865