AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.08.2001

E-SERVIS, s.r.o.
(historické názvy)

Od 21.02.2000 AMERICA TOURS SLOVAKIA, s.r.o.

Aktuálna adresa od 19.12.2006

Galvaniho 14/d, Bratislava, 82103
(historické adresy)

Od 19.07.2005 Galvanyho 14/d, Bratislava, 82103

Od 21.02.2000 Varšavská 1, Bratislava, 83103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
211 647 222 960 309 005 377 144 395 128 404 033 383 146 386 786 528 654
198 902 198 902 279 346 335 283 342 851 348 907 354 963 335 282 349 470
198 902 198 902 279 346 335 283 342 851 348 907 354 963 335 282 349 470
198 902 198 902 279 345 335 282 335 282 335 282 335 282 335 282 339 053
1 1 7 569 13 625 19 681 10 417
12 745 24 058 28 434 41 255 51 420 54 546 27 961 50 796 178 201
11 233 3 440 893 28 931 43 158 1 329 342 33 168 169 311
28 800 42 192 -1 193 30 826 165 997
28 800 42 192 -1 193 30 826 165 997
11 233 3 440 1 011 131 966 1 329 1 535 2 342 3 314
-118
1 512 20 618 27 541 12 324 8 262 53 217 27 619 17 628 8 890
129 129 180 592 31 279 570 602 24
1 383 20 489 27 541 12 144 7 670 21 938 27 049 17 026 8 866
1 225 606 857 580 222 708 983
1 225 606 857 580 222 708 983
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
211 647 222 960 309 005 377 144 395 128 404 033 383 146 386 786 528 654
39 454 42 972 4 490 11 752 6 869 -14 452 -27 538 -14 896 59 588
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
36 333 -2 148 5 113 26 -21 091 -34 177 -21 534 -376 75 015
86 375 47 894 47 894 42 807 21 690 21 690 21 690 21 690 29 057
-50 042 -50 042 -42 781 -42 781 -42 781 -55 867 -43 224 -22 066 45 958
-3 518 38 481 -7 262 5 087 21 321 13 086 -12 643 -21 159 -22 066
172 193 179 988 304 515 365 392 388 259 418 485 410 684 401 682 469 066
172 193 179 988 304 515 365 392 388 259 418 485 410 684 401 682 469 066
138 891 140 332 278 892 327 241 327 240 327 386 327 385 214 943 222 264
138 891 140 332 278 892 327 241 327 240 327 386 327 385 214 943 222 264
14 000 12 000 12 000 12 000 47 001 81 266 81 266 186 542 224 383
11 270 153 4 597 6 380 5 111 227 197 353
19 302 16 386 13 470 21 554 7 638 4 722 1 806 22 066