AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.08.2001

E-SERVIS, s.r.o.
(historické názvy)

Od 21.02.2000 AMERICA TOURS SLOVAKIA, s.r.o.

Aktuálna adresa od 19.12.2006

Galvaniho 14/d, Bratislava, 82103
(historické adresy)

Od 19.07.2005 Galvanyho 14/d, Bratislava, 82103

Od 21.02.2000 Varšavská 1, Bratislava, 83103

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
174 916 60 100 37 013 41 707 26 193 148 3 983
36 500 35 160 25 000
172 666 60 080 3 976
2 250 20 513 6 547 1 193 148 7
475 122 579 62 874 26 726 16 014 10 578 9 912 17 345 20 555
309 616 160 59 131 327
37 638 5 852 15 784 7 630 1 309 1 267 456 4 804
475 674 873 924 942 939 2 087 1 256 1 411
6 056 6 056 4 542 10 416 14 013
6 056 6 056 4 542 10 416 14 013
80 444 55 937 7 569 3 770
3 514 212 1 833 1 226 2 215 2 016 1 316
-475 52 337 -2 774 10 287 25 693 15 615 -9 764 -13 362 -20 555
-37 947 -5 852 20 100 27 370 23 632 -1 267 -587 -5 131
472 1 1 2 1 2
1 2 1 2
1 2 1 2
472 1
3 043 3 108 3 060 3 043 3 049 1 570 1 921 6 838 1 513
2 916 2 916 2 916 2 916 2 916 1 458 1 806 6 713 1 409
2 916 2 916 2 916 2 916 2 916 1 458 1 806 6 713 1 409
127 192 144 127 133 112 115 125 104
-3 043 -2 636 -3 060 -3 042 -3 049 -1 569 -1 919 -6 837 -1 511
-3 518 49 701 -5 834 7 245 22 644 14 046 -11 683 -20 199 -22 066
11 220 1 428 2 158 1 323 960 960 960
11 220 1 428 2 158 1 323 960 960 960
-3 518 38 481 -7 262 5 087 21 321 13 086 -12 643 -21 159 -22 066