AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 25.09.2000

P.T.K. INVEST, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 27.10.2003

Mýtna 11, Bratislava
(historické adresy)

Od 25.09.2000 Ivana Bukovčana 12, Bratislava, 84108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[10] Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
387 620 378 978 354 224 285 107 336 154 555 512 611 144
197 566 198 207 194 464 194 463 194 464 209 786 223 646
3 102 3 743 15 323 29 183
3 102 3 743 15 323 29 183
194 464 194 464 194 464 194 463 194 464 194 463 194 463
194 464 194 464 194 464 194 463 194 464 194 463 194 463
190 054 180 771 159 760 90 644 141 690 345 726 387 498
3 038 2 311
175 546 140 601 153 635 85 889 131 100 340 538 382 909
130 113 129 038 128 635 85 889 131 100 158 538 154 532
5 433 1 563
40 000 10 000 25 000 182 000 228 377
14 508 40 170 6 125 4 755 10 590 2 150 2 278
14 508 40 170 6 125 4 755 10 590 2 150 2 278
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
387 620 378 978 354 224 285 107 336 154 555 512 611 144
387 499 378 873 345 229 288 542 279 460 135 629 122 794
250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 132 776 132 776
250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 132 776 132 776
8 585 6 900 4 050 3 550 2 200 1 530 730
120 288 88 329 34 493 25 909 653 -11 512 -26 548
8 626 33 644 56 686 9 083 26 607 12 835 15 836
121 105 8 995 -3 435 56 694 419 883 488 350
68 69 68 69 68 991 1 039
53 36 8 388 -3 504 56 626 415 063 472 813
36 35 36 25 4 972 5 427
9 791 9 678
53 8 353 -3 540 6 601 2 165 3 092
50 000 398 135 454 616
3 829 3 280
9 418
539 1 800