AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 25.09.2000

P.T.K. INVEST, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 27.10.2003

Mýtna 11, Bratislava
(historické adresy)

Od 25.09.2000 Ivana Bukovčana 12, Bratislava, 84108

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
10 262 40 166 25 917 116 709 255 018 226 870 216 101 185 197
4 350 6 453 227 620 216 892 185 197 270 062
10 262 40 166 25 917 59 642 242 111 5 314 1 465 603 591
221 556 214 636 174 842 198 049
52 641 6 100
76 354
1 644 1 082 -40 723 -11 606 87 828 264 600 9 333 1 250
4 044 5 394 750 791 419 70 172
34 66 539 6 875 26 127 229 553 220 827 210 336 245 529
832 836 813 876 12 895 51 875 3 588 4 271 585 574
35 113 132 367 20 987 21 168 23 908 30 706
61 526 908 918 2 021
642 107 2 274 12 652 43 545 33 339 30 389 27 902
13 049 5 781 128 190 134 335 129 979 96 951
-42 601 -13 420 12 442 24 275 92 276 97 100 93 511 69 858
75 73 30 218 4 108
8 618 39 084 66 640 11 606 28 881 -9 582 31 949 33 079 32 408 24 010
9 396 39 264 24 565 -876 40 178 165 168 3 965 4 156 4 060 3 083
1 623 597 145 5 242 27 888 1 291 732 1 083 2 228
11 617 11 148 15 226 10 485
11 617 11 148 15 226 10 485
1 623 597 145 5 242 27 888
11 582 7 722
8 753 8 112 9 166 76 683
93 98 96 100 680 2 834 -1 933 -3 935 -25 139 24 533
158 750 157 323 120 563 139 458
24 925 24 988 25 059 5 460
11 295
93 98 96 100 669 2 539
1 530 499 49 -100 4 562 25 054
10 148 39 583 66 689 11 506 33 443 15 472
1 522 5 939 10 003 2 423 6 836 2 637
8 626 33 644 56 686 9 083 26 607 12 835