AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.10.2001

Západoslovenská energetika, a.s.

Aktuálna adresa od 31.10.2001

Čulenova 6, Bratislava, 81647


Aktualizácia záznamu prebehla 13.mája 2020.
overovanie určených meradiel
vykonávame odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách v rozsahu voľnej živnosti
obstarávanie služieb spojených s prenájmom a údržbou nehnuteľností
poskytovanie software
výkon činnosti stavbyvedúceho
oprava elektromerov, zvarovacích transformátorov, rotačných strojov a asynchronných motorov, servis hydraulických zariadení
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
montáž, údržba, oprava, správa počítačových sietí a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s nájmom
grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. NN
Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického a nemeckého
Prenájom hnuteľných vecí
výkup elektriny
Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
informatívne meranie fyzikálnych veličín
personáhie poradenstvo okrem personálneho leasingu
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a telekomunikácií v rozsahu voľnej živnosti
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsah voľnej živnosti
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
rozvod elektriny
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
sprostredkovanie predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností /realimá činnosť/
poskytovanie služieb spojených s obsluhou a údržbou elektrických staníc a vedení 22 kV
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
prenájom dopravných prostriedkov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
revízia elektrických zariadení
Počítačové služby
ciachovanie elektromerov, meracích súprav
verejné obstarávanie
technik bezpečnosti práce
činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
inštalácia meracích súprav a ich výmena
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
organizovanie kultúmych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
výkon činnosti stavebného dozoru
oprava a údržba motorových vozidiel
revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení
vedenie účtovníctva
prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
cestná doprava - využívanie dopravných mechanizmov
tranzit elektriny
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
masérske služby
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
pohostinstvo a ubytovanie
vnútroštátna nákladná cestná doprava
činnosť podnikateľských, organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
prenajímanie mechanizmov s vodičmi
opravy určených meradiel
technik požiarnej ochrany
vedenie ekonomickej a mzdovej agendy
výkon inžinierskej činnosti distribučného systému VN siete
montáž, opravy, údržba vyhradených elektrických zariadení (do 1000 V nad 1000 V)
zámočníctvo
Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
montáž a opravy plynových technických zariadení
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej rozhlasovej telefónnej služby
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
prevádzkovanie skladov okrem verejných skladov
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
správa počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti
overovanie určených meradiel
opravy určených meradiel
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
verejná cestná nákladná doprava
poskytovanie verejne dostupných informácií
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
činnosť vodohospodárstva
inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elekktrorozvodných sietí a transformovní
opravy, montáž kotlov, tlakových nádob stabilných
Prípravné práce k realizácii stavby
podnikanie v oblasti nakladania s inýn než nebezpečným odpadom
oprava pracovných strojov, cestných motorových vozidiel a karosérií
umývanie a čistenie motorových vozidiel
administratívne služby
automatizované spracovanie dát
revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
autorizovaný bezpečnostný technik
odborné prehliadky a skúška tlakových zariadení
marketing, reklamná a propagačná činnosť
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
ubytovacie služby spolu s vykonávaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
montáž určených meradiel
rozvoj a projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, do napätia 110 kV, priemyslové inštalácie
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
správa registratúry
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a mechanizmov
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
prenájom počítačovej techniky, strojov a zariadení
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
poradenské služby v oblasti manažmentu a marketingu
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
bezpečnostnotechnické služby
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
činnosť v oblasti komunikácie, verejnosťou /public relations/
montáž a opravy meračov tepla
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
prieskum a analýza trhu, prieskum verejnej mienky
vzdušné, káblové transformácie do 22 kV, NN siete, verejné osvetlenie
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
Obdobie
24.marca 2012 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
19.júla 2017 ---
29.júna 2007 ---
16.marca 2016 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
15.apríla 2015 ---
7.decembra 2018 ---
9.januára 2002 26.júna 2013
22.augusta 2018 ---
15.apríla 2015 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
7.decembra 2018 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
7.decembra 2018 ---
9.januára 2002 26.júna 2013
24.mája 2004 26.januára 2015
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
24.mája 2004 ---
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
22.augusta 2018 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 10.júla 2018
29.júna 2007 13.februára 2018
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 13.februára 2018
29.júna 2007 ---
17.decembra 2008 13.februára 2018
29.júna 2007 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
16.marca 2016 ---
24.mája 2004 ---
24.mája 2004 13.februára 2018
31.októbra 2001 23.mája 2004
9.januára 2002 26.júna 2013
7.decembra 2018 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
27.januára 2012 26.januára 2015
24.mája 2004 10.júla 2018
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
7.decembra 2018 ---
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 ---
29.júna 2007 ---
30.mája 2019 ---
29.júna 2007 ---
24.marca 2012 ---
27.januára 2012 26.januára 2015
24.mája 2004 ---
24.mája 2004 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
17.decembra 2008 13.februára 2018
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
7.decembra 2018 ---
29.júna 2007 13.februára 2018
24.mája 2004 13.septembra 2012
29.júna 2007 13.februára 2018
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
15.septembra 2016 ---
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
7.decembra 2018 ---
29.júna 2007 13.februára 2018
24.mája 2004 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 13.februára 2018
24.mája 2004 ---
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004