AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.10.2001

Západoslovenská energetika, a.s.

Aktuálna adresa od 31.10.2001

Čulenova 6, Bratislava, 81647


Aktualizácia záznamu prebehla 22.mája 2019.
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
marketing, reklamná a propagačná činnosť
správa registratúry
vedenie ekonomickej a mzdovej agendy
Prenájom hnuteľných vecí
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
masérske služby
činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
montáž a opravy plynových technických zariadení
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
oprava elektromerov, zvarovacích transformátorov, rotačných strojov a asynchronných motorov, servis hydraulických zariadení
Počítačové služby
revízia elektrických zariadení
Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
overovanie určených meradiel
bezpečnostnotechnické služby
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení
Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického a nemeckého
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
zámočníctvo
správa počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti
prevádzkovanie skladov okrem verejných skladov
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. NN
grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elekktrorozvodných sietí a transformovní
technik požiarnej ochrany
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
opravy, montáž kotlov, tlakových nádob stabilných
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a telekomunikácií v rozsahu voľnej živnosti
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
organizovanie kultúmych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
rozvod elektriny
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsah voľnej živnosti
vzdušné, káblové transformácie do 22 kV, NN siete, verejné osvetlenie
cestná doprava - využívanie dopravných mechanizmov
opravy určených meradiel
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
administratívne služby
odborné prehliadky a skúška tlakových zariadení
činnosť vodohospodárstva
podnikanie v oblasti nakladania s inýn než nebezpečným odpadom
poskytovanie služieb spojených s obsluhou a údržbou elektrických staníc a vedení 22 kV
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s nájmom
obstarávanie služieb spojených s prenájmom a údržbou nehnuteľností
činnosť podnikateľských, organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
ciachovanie elektromerov, meracích súprav
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
výkon činnosti stavbyvedúceho
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
ubytovacie služby spolu s vykonávaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
autorizovaný bezpečnostný technik
pohostinstvo a ubytovanie
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
projektová činnosť v investičnej výstavbe
verejná cestná nákladná doprava
prenájom dopravných prostriedkov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
poskytovanie software
prenajímanie mechanizmov s vodičmi
montáž určených meradiel
prieskum a analýza trhu, prieskum verejnej mienky
overovanie určených meradiel
výkup elektriny
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej rozhlasovej telefónnej služby
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
vnútroštátna nákladná cestná doprava
výkon činnosti stavebného dozoru
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
inštalácia meracích súprav a ich výmena
sprostredkovanie predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností /realimá činnosť/
vedenie účtovníctva
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
prenájom počítačovej techniky, strojov a zariadení
Prípravné práce k realizácii stavby
prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá
automatizované spracovanie dát
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
montáž a opravy meračov tepla
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi
technik bezpečnosti práce
výkon inžinierskej činnosti distribučného systému VN siete
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
činnosť v oblasti komunikácie, verejnosťou /public relations/
umývanie a čistenie motorových vozidiel
revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení
poradenské služby v oblasti manažmentu a marketingu
rozvoj a projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, do napätia 110 kV, priemyslové inštalácie
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
oprava a údržba motorových vozidiel
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
informatívne meranie fyzikálnych veličín
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
personáhie poradenstvo okrem personálneho leasingu
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
montáž, opravy, údržba vyhradených elektrických zariadení (do 1000 V nad 1000 V)
verejné obstarávanie
poskytovanie verejne dostupných informácií
odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a mechanizmov
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
montáž, údržba, oprava, správa počítačových sietí a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
tranzit elektriny
oprava pracovných strojov, cestných motorových vozidiel a karosérií
vykonávame odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách v rozsahu voľnej živnosti
opravy určených meradiel
Obdobie
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 13.februára 2018
29.júna 2007 ---
7.decembra 2018 ---
17.decembra 2008 13.februára 2018
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 13.februára 2018
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
22.augusta 2018 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
22.augusta 2018 ---
7.decembra 2018 ---
24.mája 2004 13.februára 2018
24.marca 2012 ---
29.júna 2007 13.februára 2018
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
15.apríla 2015 ---
29.júna 2007 ---
7.decembra 2018 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
7.decembra 2018 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
24.mája 2004 10.júla 2018
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
7.decembra 2018 ---
29.júna 2007 ---
9.januára 2002 26.júna 2013
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
27.januára 2012 26.januára 2015
24.mája 2004 ---
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
17.decembra 2008 13.februára 2018
29.júna 2007 13.februára 2018
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 13.februára 2018
24.mája 2004 26.januára 2015
24.mája 2004 26.januára 2015
24.mája 2004 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
19.júla 2017 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
7.decembra 2018 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
24.marca 2012 ---
9.januára 2002 26.júna 2013
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 26.januára 2015
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
7.decembra 2018 ---
16.marca 2016 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
15.septembra 2016 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 10.júla 2018
31.októbra 2001 23.mája 2004
16.marca 2016 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 13.februára 2018
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
15.apríla 2015 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
24.mája 2004 ---
24.mája 2004 ---
24.mája 2004 ---
29.júna 2007 ---
9.januára 2002 26.júna 2013
24.mája 2004 13.septembra 2012
29.júna 2007 26.januára 2015
27.januára 2012 26.januára 2015