AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.10.2001

Západoslovenská energetika, a.s.

Aktuálna adresa od 31.10.2001

Čulenova 6, Bratislava, 81647


Aktualizácia záznamu prebehla 22.mája 2019.
opravy určených meradiel
inštalácia meracích súprav a ich výmena
organizovanie kultúmych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
administratívne služby
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
overovanie určených meradiel
rozvoj a projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, do napätia 110 kV, priemyslové inštalácie
obstarávanie služieb spojených s prenájmom a údržbou nehnuteľností
automatizované spracovanie dát
Prípravné práce k realizácii stavby
prenájom dopravných prostriedkov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
oprava elektromerov, zvarovacích transformátorov, rotačných strojov a asynchronných motorov, servis hydraulických zariadení
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
rozvod elektriny
montáž a opravy meračov tepla
technik bezpečnosti práce
činnosť podnikateľských, organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
montáž a opravy plynových technických zariadení
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
marketing, reklamná a propagačná činnosť
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
montáž, údržba, oprava, správa počítačových sietí a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
montáž, opravy, údržba vyhradených elektrických zariadení (do 1000 V nad 1000 V)
revízia elektrických zariadení
cestná doprava - využívanie dopravných mechanizmov
Prenájom hnuteľných vecí
výkon činnosti stavbyvedúceho
Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického a nemeckého
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej rozhlasovej telefónnej služby
oprava pracovných strojov, cestných motorových vozidiel a karosérií
projektová činnosť v investičnej výstavbe
prenajímanie mechanizmov s vodičmi
Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
overovanie určených meradiel
odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
prenájom počítačovej techniky, strojov a zariadení
montáž určených meradiel
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a telekomunikácií v rozsahu voľnej živnosti
informatívne meranie fyzikálnych veličín
výkon činnosti stavebného dozoru
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
tranzit elektriny
verejné obstarávanie
vedenie účtovníctva
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsah voľnej živnosti
pohostinstvo a ubytovanie
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. NN
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
autorizovaný bezpečnostný technik
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
poskytovanie verejne dostupných informácií
vykonávame odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách v rozsahu voľnej živnosti
ciachovanie elektromerov, meracích súprav
revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení
personáhie poradenstvo okrem personálneho leasingu
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
prevádzkovanie skladov okrem verejných skladov
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
činnosť vodohospodárstva
správa počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti
revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení
podnikanie v oblasti nakladania s inýn než nebezpečným odpadom
odborné prehliadky a skúška tlakových zariadení
sprostredkovanie predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností /realimá činnosť/
technik požiarnej ochrany
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a mechanizmov
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
bezpečnostnotechnické služby
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s nájmom
poradenské služby v oblasti manažmentu a marketingu
opravy určených meradiel
masérske služby
vzdušné, káblové transformácie do 22 kV, NN siete, verejné osvetlenie
prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá
prieskum a analýza trhu, prieskum verejnej mienky
poskytovanie služieb spojených s obsluhou a údržbou elektrických staníc a vedení 22 kV
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
správa registratúry
umývanie a čistenie motorových vozidiel
ubytovacie služby spolu s vykonávaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
poskytovanie software
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Počítačové služby
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
vedenie ekonomickej a mzdovej agendy
zámočníctvo
inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elekktrorozvodných sietí a transformovní
oprava a údržba motorových vozidiel
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
opravy, montáž kotlov, tlakových nádob stabilných
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
výkup elektriny
činnosť v oblasti komunikácie, verejnosťou /public relations/
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
vnútroštátna nákladná cestná doprava
verejná cestná nákladná doprava
výkon inžinierskej činnosti distribučného systému VN siete
Obdobie
27.januára 2012 26.januára 2015
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
19.júla 2017 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
24.marca 2012 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
7.decembra 2018 ---
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 ---
24.mája 2004 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
9.januára 2002 26.júna 2013
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 10.júla 2018
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 13.februára 2018
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 ---
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 ---
29.júna 2007 ---
7.decembra 2018 ---
24.mája 2004 ---
7.decembra 2018 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
7.decembra 2018 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
15.apríla 2015 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 13.septembra 2012
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
22.augusta 2018 ---
24.marca 2012 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
29.júna 2007 26.januára 2015
29.júna 2007 26.januára 2015
9.januára 2002 26.júna 2013
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
7.decembra 2018 ---
7.decembra 2018 ---
15.apríla 2015 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 13.februára 2018
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
16.marca 2016 ---
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
17.decembra 2008 13.februára 2018
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 13.februára 2018
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 10.júla 2018
24.mája 2004 ---
24.mája 2004 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 13.februára 2018
29.júna 2007 ---
17.decembra 2008 13.februára 2018
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
27.januára 2012 26.januára 2015
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
16.marca 2016 ---
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
24.mája 2004 13.februára 2018
29.júna 2007 13.februára 2018
29.júna 2007 13.februára 2018
24.mája 2004 26.januára 2015
24.mája 2004 26.januára 2015
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 26.januára 2015
22.augusta 2018 ---
15.septembra 2016 ---
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
7.decembra 2018 ---
9.januára 2002 26.júna 2013
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004