AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.04.2002

Dachmarket, s.r.o.
(historické názvy)

Od 22.11.2001 D.M.&T., s.r.o.

Aktuálna adresa od 23.06.2011

Agátová 22, Bratislava, 84101
(historické adresy)

Od 23.09.2002 Černyševského 26, Bratislava, 85101

Od 22.11.2001 Stará Vajnorská 1, Bratislava, 83103

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2017 2016 2015 2014 2013
58 647 287 474 486 151 449 720 88 692
1 060 18 637
47 849 76 404 57 526 99 809 63 482
10 798 207 096 428 125 287 634 2 942
2 914 500 43 640 22 268
133 507 201 832 589 796 347 541 170 321
11 278
12 239 18 344 25 811 31 177 35 405
60 902 57 356 43 104 64 143 53 183
5 145 10 097 9 623 10 035 9 375
3 818 10 591 13 492 11 895 10 709
7 066 14 353 16 349 46 296 46 030
7 046 89 559 429 071 138 728 4 158
698 459 122 -2 694 1 984
36 593 1 073 52 224 36 683 9 477
-74 860 85 642 -103 645 102 179 -81 629
-25 292 1 764 -11 389 11 848 -25 106
2 648 3 943 365 3 579 5 832
3 320 4 426
2 648 3 943 365 259 25
280
1 101
13 106 36 892 26 421 47 522 71 073
3 320 23 319
13 050 35 400 24 906 41 845 45 745
839 476
56 1 492 1 515 1 518 1 533
-10 458 -32 949 -26 056 -43 943 -65 241
-85 318 52 693 -129 701 58 236 -146 870
560 962 966 961 4
-85 878 51 731 -130 667 57 275 -146 874