AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.12.2001

BREAKPOINT, s.r.o.

Aktuálna adresa od 26.05.2021

Fialová 4025/4A, Bratislava - Mestská Časť Petržalka, 85107
(historické adresy)

Od 19.01.2010 Železničiarska 6, Bratislava, 81104

Od 14.12.2001 Podjavorinskej 7, Bratislava, 81106

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
629 845 666 411 492 496 410 153 473 614 484 207 443 453 483 487 599 563
423 733 445 982 162 160 12 018 12 861 19 174 22 536 26 718 18 065
205 261 218 681 302 773 382 259 439 245 446 314 376 372 456 682 577 886
23 300 3 833 4 000 1 237 39 657 992
851 1 748 4 263 12 043 17 508 17 482 4 888 87 2 620
562 707 640 082 441 207 380 909 471 905 467 277 376 783 478 169 578 047
264 885 326 734 66 441 4 883 7 908 17 490 17 174 20 566 15 586
110 510 67 168 65 865 82 628 110 942 89 894 83 446 98 691 113 786
123 381 174 634 244 392 224 665 261 307 264 694 207 841 274 364 373 976
41 341 41 175 41 210 47 926 71 041 72 424 49 835 52 222 42 575
303 274 3 390 427 479 519 507 862 697
17 952 18 229 5 210 14 646 12 693 18 199 7 300 15 918 22 707
11 036 4 667
-169 2 570 1 298 1 131 -382 -2 880 1 255 1 963 131
4 504 9 298 2 365 4 603 3 250 6 937 9 425 13 583 8 589
67 138 26 329 51 289 29 244 1 709 16 930 66 670 5 318 21 516
130 218 96 127 88 235 82 101 71 949 93 410 90 447 89 779 92 603
107 114 2 1 2 1 1
107 114 2 1 2 1 1
14 888 13 790 13 203 15 540 12 866 14 208 12 064 12 517 17 528
11 538 10 494 11 217 13 469 11 062 12 903 10 289 11 598 11 835
1 054 1 493 389 1 14 7 8 9
2 296 1 803 1 597 2 071 1 803 1 291 1 768 911 5 684
-14 781 -13 676 -13 201 -15 540 -12 866 -14 207 -12 062 -12 516 -17 527
52 357 12 653 38 088 13 704 -11 157 2 723 54 608 -7 198 3 989
11 942 5 971 7 478 3 876 960 3 324 12 693 960 3 542
40 415 6 682 30 610 9 828 -12 117 -601 41 915 -8 158 447