AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.01.2002

ANIMOLINE, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 25.11.2014

Kopčianska 20, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 10.01.2002 Vrakunská 29, Bratislava, 82106


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
75 471 67 112 32 424 60 905 75 695 69 108 47 264
9 636 10 567 13 533 16 199 11 322 10 274 14 519
9 636 10 567 13 533 16 199 11 322 10 274 14 519
9 636 10 567 13 533 16 199 11 322 10 274 14 519
65 835 56 545 18 891 44 706 64 373 58 834 32 745
53 050 41 853 11 320 25 564 25 781 48 055 31 706
52 982 41 853 9 637 24 032 25 547 47 869 17
1 683 1 467 31 593
68 65 234 186 96
12 785 14 692 7 571 19 142 38 592 10 779 1 039
12 785 14 692 7 571 19 142 38 592 10 779 1 039
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
75 471 67 112 32 424 60 905 75 695 69 108 47 264
-30 473 -35 667 -46 459 -28 711 -41 767 -60 203 -79 908
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
1 328 1 328 1 328 1 328 1 327 1 328 1 328
-43 633 -54 426 -36 678 -49 734 -68 171 -87 875 -34 315
5 193 10 792 -17 748 13 056 18 438 19 705 -53 560
105 944 102 779 78 883 89 616 117 462 129 311 127 172
20 636 6 021 25 911 26 701 58 358
85 308 96 758 52 972 62 915 59 104 129 311 127 172
25 955 29 200 149 157 207 51 275 53 616
1 370 10 421 1 190 10 632 3 987 16 829
57 983 57 137 51 633 52 126 54 910 61 207 73 556