AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.01.2002

ANIMOLINE, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 25.11.2014

Kopčianska 20, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 10.01.2002 Vrakunská 29, Bratislava, 82106

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
152 200 134 316 89 464 78 831 244 119 109 574
152 200 133 813 79 979 61 122 208 621 68 574
503 9 485 17 709 35 498 41 000
146 600 121 814 105 552 64 302 224 395 88 420 53 018
50 420 14 560 12 030 7 851 15 676 7 031 5 308
88 248 100 466 86 849 49 159 201 253 74 945 42 614
245 240 230 187 345 281 50
6 846 5 849 5 732 6 373 6 664 6 153 5 041
841 699 711 732 457 10 5
5 600 12 502 -16 088 14 529 19 724 21 154 -53 018
13 532 18 787 -18 900 4 112 -8 308 -13 402 -47 922
2 1 4 363
1 4 1
2
362
409 750 700 514 329 326 905
331 634 603 288
40
78 116 97 186 329 326 905
-407 -750 -700 -513 -325 -326 -542
5 193 11 752 -16 788 14 016 19 399 20 828 -53 560
960 960 960 961 1 123
5 193 10 792 -17 748 13 056 18 438 19 705 -53 560