AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.02.2008

Insvet s.r.o.

Aktuálna adresa od 18.02.2008

Slovenská 19, Košice, 04001

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[25] Kurzové zisky (663)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
124 669 96 382 102 006 141 155 58 137 74 026 111 207 70 531 123 885 167 048
71 185 124 850 181 550
124 668 88 970 96 718 141 155 57 795 73 680 109 355
70 531 123 885 167 048
83
1 7 329 5 288 342 346 1 852
118 328 83 865 76 934 92 242 54 239 69 835 95 438
654 965 14 502
11 462 12 211 17 348 12 646 10 179 15 539 10 885 59 948 88 511 144 298
62 399 35 056 26 933 39 471 16 071 23 477 55 073
32 327 29 916 31 701 28 952 26 973 22 335 22 281 6 222 17 710 37 877
308 407 355 432 437 639 871
7 791 5 043 2 505 2 998 25 001 47 481 85 021
20 941 18 867 19 688
4 669 2 801 15 385 13 329 13 815
4 041 1 232 597 10 741 579 671 529
6 341 12 517 25 072 48 913 3 898 4 191 15 769 4 291 4 329 4 839
50 807 41 703 52 437 89 038 31 545 34 664 43 397 1 265 1 209 1 034
1 662 270 480
2 998 2 998 492
2 998 2 998 492
2 288
836 1 185 740
453 802 490 539 858 923 868 11 237 36 339 37 252
39 308 58 694 44 150
12 3
97 392 38 244 548 625 584
50 11 1
356 360 441 295 310 297 284
-453 -802 -490 -539 -858 -923 -868
5 888 11 715 24 582 48 374 3 040 3 268 14 901
1 746 2 880 4 167 13 180 801 967 4 359
4 142 8 835 20 415 35 194 2 239 2 301 10 542