AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.07.2002

BELL TRADE s.r.o.

Aktuálna adresa od 10.02.2010

Živnostenská 2, Bratislava, 81106
(historické adresy)

Od 26.06.2009 Vajanského 58, Modra, 90001

Od 01.07.2002 Živnostenská 2, Bratislava, 81106


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
2016 2015 2014 2013
1 156 422 1 127 327 1 140 081
1 156 422 1 127 327 1 140 081
1 156 422 1 126 735 1 139 388
1 156 422 1 126 735 1 139 388
1 156 422 1 126 735 1 139 388
592 693
499 660
93 33
2016 2015 2014 2013
1 156 422 1 127 327 1 140 081
-4 287 -3 325 -368 693
13 280 13 280 13 280 13 280
13 280 13 280 13 280 13 280
664 664 664 664
403 403 403 403
403 403 403 403
-17 672 -14 715 -13 654 -13 578
-17 672 -14 715 -13 654 -13 578
-962 -2 957 -1 061 -76
4 287 1 159 747 1 127 695 1 139 388
4 287 1 159 747 1 127 695 1 139 388
1 156 422 1 126 735 1 139 388
1 156 422 1 126 735 1 139 388
3 327 2 365
960 960 960