AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 25.05.2007

European Electrotechnic Components, s.r.o skrátene: EEC, s.r.o.

Aktuálna adresa od 05.04.2011

Legionárska 7451/4, Trenčín, 91101
(historické adresy)

Od 25.05.2007 Legionárska 6419, Trenčín, 91101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016
41 135 46 862 60 635 98 566 163 596 247 262
41 135 46 862 60 635 98 566 163 596 247 262
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
69 8 207 59 31 340 344
69 60 59 31 323 327
8 147 17 17
8 066 5 655 27 576 65 535 130 256 216 918
8 066 5 655 27 576 65 535 130 256 216 918
2021 2020 2019 2018 2017 2016
41 135 46 862 60 635 98 566 163 596 247 262
41 110 46 837 60 612 81 917 106 687 134 034
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
664 664 664 664 664 664
39 534 53 309 74 614 99 384 126 731 143 336
-5 727 -13 775 -21 305 -24 770 -27 347 -16 605
25 25 23 16 649 56 909 113 228
25 25 23 3 620 2 380 8 092
25 25 23 3 620 1 420 7 132
960 960
13 029 54 529 105 136