AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 25.05.2007

European Electrotechnic Components, s.r.o skrátene: EEC, s.r.o.

Aktuálna adresa od 05.04.2011

Legionárska 7451/4, Trenčín, 91101
(historické adresy)

Od 25.05.2007 Legionárska 6419, Trenčín, 91101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
777 1 109 2 289
1 024 043
1 024 043
5 674 13 818 21 203 24 704 26 418
23 15 71 638 16 127 16 298 16 669 1 019 771
5 646 13 801 21 200 24 633 25 780 872 496
609 613 548 2 709
15 514 15 685 15 864 144 565
5 2 3
-5 674 -13 818 -21 203 -24 704 -26 418
-5 669 -13 816 -21 200 -24 704 -26 418
55 147 62 271 4
55 147 62 271
257 1
108 104 102 116 189 -16 127 -16 298 -16 669 4 272
-16 123 -16 298 -16 412 4 273
777 1 110 2 289 2 197
108 104 102 116 189
-53 43 -102 -54 82
-5 727 -13 775 -21 305 -24 758 -26 336
12 1 011
-5 727 -13 775 -21 305 -24 770 -27 347