AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.10.2003

INTERAUDIT CONSULT, s.r.o.

Aktuálna adresa od 07.12.2011

Šancová 102/A, Bratislava, 83104
(historické adresy)

Od 17.10.2003 Šancova 112, Bratislava, 83104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
26 550 16 607 76 476 49 663 43 076 43 285 35 437 19 441 23 316
26 550 16 607 76 476 49 663 43 076 43 285 35 437 16 111 18 705
1 000 16 000 69 132 2 700 1 836 16 963 6 323 2 215 8 611
30 132 2 700 1 836 16 963 2 323 2 215 8 611
30 132 2 700 1 836 16 963 2 323 2 215 8 611
1 000 16 000 39 000 4 000
25 550 607 7 344 46 963 41 240 26 322 29 114 13 896 10 094
25 550 368 193 36 769 24 201 21 443 12 946 2 534
239 7 151 10 194 17 039 4 879 16 168 11 362 10 094
3 330 4 611
3 330 4 611
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
26 550 16 607 76 476 49 663 43 076 43 285 35 437 19 441 23 316
16 718 16 607 31 392 27 994 25 996 22 867 14 367 14 103 13 423
6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971
6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971
697 697 697 697 697 697 697 697 697
697 697 697 697 697 697 697 697 697
8 939 8 525 20 008 18 327 15 199 6 699 6 435 5 754 5 755
8 939 8 525 20 008 18 327 15 199 6 699 6 435 5 754 5 755
111 414 3 716 1 999 3 129 8 500 264 681
22 45 084 21 669 17 080 20 418 21 070 5 338 9 893
22 45 084 21 669 17 080 20 418 21 070 5 338 9 761
43 966 20 381 14 279 15 942 18 184 3 351 9 316
43 966 20 381 14 279 15 942 18 184 3 351 9 316
404
22 1 118 496 2 801 4 476 2 886 1 987 41
792
132
132
9 810
9 810