AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.10.2003

INTERAUDIT CONSULT, s.r.o.

Aktuálna adresa od 07.12.2011

Šancová 102/A, Bratislava, 83104
(historické adresy)

Od 17.10.2003 Šancova 112, Bratislava, 83104

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
5 190 10 210 56 513 32 998 32 756 51 293 37 368 39 772 46 033
5 190 10 210 56 513 32 998 32 755 51 292 37 367 39 770 46 031
37 367 39 770 45 731
5 190 9 010 53 513 32 998 32 755 51 292
1 200 3 000 300
4 984 9 682 52 460 30 674 28 530 41 686 35 987 37 955 45 865
42 2 51 96 111 64 280
4 968 9 296 51 688 30 301 28 239 41 191 35 511 37 582 45 506
4 33 83 11 33 2 38
600 360 -480 360 12 307 41
12 353 47 720 6 353
206 528 4 053 2 324 4 225 9 606 1 380 1 815 166
222 -286 1 783 2 695 4 465 10 005 1 745 2 124 -55
1 1 1 2 2
1 1 1 2 2
1 1 1 2 2
73 114 144 143 137 147 157 176 168
73 114 144 143 137 147 157 176 168
-73 -114 -144 -143 -136 -146 -156 -174 -166
133 414 3 909 2 181 4 089 9 460 1 224 1 641
22 193 182 960 960 960 960
22 193 182 960 960 960 960
111 414 3 716 1 999 3 129 8 500 264 681